• Sākums >
  • Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde

Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde

Reģ Nr. 1-08/52/2020

Projekta mērķis

Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde. Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīnijas aptvers aktivitāšu kopumu - vadlīnijas izpētes uzdevuma sagatavošanai; piesārņoto teritoriju draudu novērtēšanai; sanācijas uzdevuma izstrādei; sanācijas procesa uzraudzībai un kontrolei; sanācijas rezultātu novērtēšanai, kā arī rekomendācijas šo vadlīniju ieviešanai. Vadlīnijas savā ikdienas darbā izmantos Valsts vides dienesta (turpmāk –VVD) reģionālo vides pārvalžu (turpmāk – RVP) darbinieki, lai noteiktu prasības, apstiprinātu metodes un novērtētu rezultātus piesārņotu teritoriju izpētē un sanācijā, kas būtiski uzlabos Latvijā īstenoto sanācijas darbu kvalitāti.

Projekta uzdevumi

1. Darba grupas izveide ar mērķi; 2. Saskaņā ar 1.uzdevuma rezultātiem izstrādāt piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīnijas un to ieviešanas rekomendācijas. 3. Prezentēt vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju projektu darba grupā un iegūt atgriezenisko saiti, lai varētu atbilstoši darba grupas pārstāvju ieteikumiem pilnveidot vadlīnijas. 4. Izstrādāt vadlīniju un to ieviešanas rekomendāciju gala versiju, kas ietver uzklausītos ierosinājumus no visām ieinteresētajām pusēm. 5. Darba rezultātu prezentācija VARAM un VVD pārstāvjiem.

Projekta rezultāti

1. Apkopota un izanalizēta visu iesaistīto pušu pieredze un ierosinājumi piesārņoto teritoriju izpētei un sanācijai. Rezultātā ir rakstisks materiālu kopums, kas ietver kopsavilkumus no diskusijās un tikšanās izskanētajām vai pierakstītajām pieredzēm un priekšlikumiem - bāzes indikators šobrīd ir 0, pēc projekta īstenošanas indikators būs 1 (rakstisks materiāls). 2. Izstrādātas piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīnijas , kas ietvers – vadlīnijas izpētes uzdevuma sagatavošanai; piesārņoto teritoriju draudu novērtēšanai; sanācijas uzdevuma izstrādei; sanācijas procesa uzraudzībai un kontrolei; sanācijas rezultātu novērtēšanai. Bāzes indikators šobrīd ir 0, pēc projekta īstenošanas indikators būs 1 (Vadlīnijas). 3. Izstrādātas Vadlīniju ieviešanas rekomendācijas vides politikas veidošanai. Bāzes indikators šobrīd ir 0, pēc projekta īstenošanas indikators būs 1 (Vadlīniju ieviešanas rekomendācijas). 4. Aprobētas vadlīnijas visās RVP (ko apliecina RVP direktoru sanāksmes protokols, kurā noteikta prasība turpmāk visām RVP pildīt savus pienākumus atbilstoši vadlīnijām). Bāzes indikators šobrīd ir 0, pēc projekta īstenošanas indikators būs 1 (Protokols vadlīniju aprobēšanai). Projekta ilgtermiņa rezultāts ir būtiski uzlabota Latvijas teritorijā īstenoto piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēšu un sanācijas darbu kvalitāte, veicinot vides kvalitātes uzlabošanos Latvijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2020
Īstenotājs European Sustainable Development Association
Rīga, Vīlandes iela 7 - 2, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 30 714.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 714.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 714.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.