• Sākums >
  • Ar dabisko zālāju apsaimniekošanu saistīto produktu popularizēšana Latvijas sabiedrībā

Ar dabisko zālāju apsaimniekošanu saistīto produktu popularizēšana Latvijas sabiedrībā

Reģ Nr. 1-08/52/2019

Projekta mērķis

Akcijas “Pļava ienāk tirgū!” koncepcija ir vērsta uz patērētāju izglītošanu un to uzvedības maiņu, rosinot tos iegādāties tādus produktus, kuriem ir augsta pievienotā dabas vērtība. Lai to paveiktu, trijos tirgos (Āgenskalna tirgū Rīgā un divos reģionālajos tirgos Latvijā, piemēram, Jāņa tirgū Siguldā un Straupes Zaļajā tirgū) īstenosim akciju “Pļava ienāk tirgū!”, kuras ietvaros uzrunāsim ikvienu no tirgus apmeklētājiem ar stāstu par pļavu un ar to saistītajiem produktiem – akcentējot ne tikai to nozīmību dabai, bet arī to kvalitāti un nozīmību cilvēka veselībai.

Projekta uzdevumi

Akcijas pamata bāze būs LDF īstenotajā LIFE projektā GrassLIFE sagatavotie materiāli un iesaistes aktivitātes: - Informatīvi stendi par pļavu; - Pļavas apņemšanās aktivitāte – drukātas kartītes, elektroniskā versija, pļavas fotosiena; - Informatīvs stends – balsošanas stacija par pļavu ekosistēmu pakalpojumiem. Šī projekta ietvaros tiks sagatavoti tieši šai akcijai veltīti materiāli: - “Pļava ienāk tirgū!” baneris izvietošanai vidē (3 baneri) - “Pļava ienāk tirgū!” drukātie reklāmas plakāti izvietošanai akcijas apkaimē (20 plakāti) - “Pļava ienāk tirgū!” reklāmas baneri izvietošanai sociālajos tīklos (3 baneri) un šo baneru reklāma. - Zīmes “Pļavai draudzīgs tirgotājs” izgatavošana, lai ar to atšķirtu pļavas produktu tirgotājus (8-10 zīmes). Katras akcijas ietvaros notiks īpaši pasākumi: - Prezentācija par LDF projekta GrassLIFE ietvaros veikto pētījumu par pļavas produktu potenciālu ar uzaicinātiem medijiem un ieinteresētajām pusēm, kuras saistītas ar pārtikas nozari (tikai Āgenskalna tirgū); - Grupas “Daba San” uzstāšanās (30-40 minūšu priekšnesums, tikai Āgenskalna tirgū); - Pļavas produktu degustācijas sadarbībā ar kādu pavāru; - Pļavas sajūtu stūris – instalācija ar siena ķīpām un pļavas skaņas ierakstiem; - Radošā pļavas darbnīca bērniem. LVAFA finansējuma publicitāte tiks nodrošināta uz visiem projekta ietvaros sagatavotajiem materiāliem.

Projekta rezultāti

Akcijas “Pļava ienāk tirgū!” rezultātā tiks sasniegti sekojoši mērķi un rezultāti: 1. Patērētājs tiks informēts un rosināts aizdomāties par ciešo saistību starp lauksaimniecības produktiem un dabas daudzveidību, un personīgās iepirkšanās izvēļu ietekmi uz dabu (uzrunāsim vismaz 550 cilvēkus – tirgus apmeklētājus). 2. Patērētājam tiks sniegti praktiski padomi un ieteikumi par produktiem ar augstu dabas pievienoto vērtību – kuru ražošanas procesā vairojas arī dabas daudzveidība, aicinot dot priekšroku šādu produktu iegādei (vismaz 300 cilvēki piedalīsies interaktīvajos pasākumos). 3. Tiks atbalstīti tādu produktu ražotāji, kas saimnieko dabiskajās pļavās, un veicināta to produktu ienākšana tirgū (vismaz 8 jauni tirgus dalībnieki, kuru produkcija atbalsta dabisko pļavu saglabāšanu). Kvantitatīvie rezultāti un to novērtēšanas indikatori: - Dalībnieku iesaiste (skaits) interaktīvajos pasākumos (balsošana par ekosistēmu pakalpojumiem, Pļavas apņemšanās, un citi) – 350 dalībnieki Āgenskalna tirgū, 200 reģionālajos tirdziņos; - Dalībnieku skaits, kas pieteikušies LDF vēstkopas saņemšanai (vismaz 200); - Piesaistīti vismaz 8 pļavu produktu ražotāji, kas iepriekš nav piedalījušies konkrētā tirgus pasākumos.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2019
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 11 035.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 932.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 932.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.