• Sākums >
  • Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai

Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai

Reģ Nr. 1-08/51/2020

Projekta mērķis

Apkopot pieejamo informāciju par mājsaimniecības izmantotām apkures iekārtām, to vecumu, veidu, kurināmā veidu, kurināmā apjomu un izstrādāt risinājumus turpmākai informācijas ievākšanai un uzkrāšanai. Izveidot mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu reģistru Rēzeknē esošajām apkures iekārtām, tajās izmantoto kurināmo, tā daudzumu un iekārtu vecumu, kas ļautu tālāk plānot pasākumus šī avota radītā piesārņojuma novēršanai un izmešu skaita apzināšanu.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot informāciju par Rēzeknes mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām (veids, vecums, izmantotais kurināmais, apjoms), izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts Zemes dienesta, VUGD, Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības, Rēzeknes pilsētas Būvvaldes pieejamo informāciju. 2. Veikt mājsaimniecību intervēšanu. 3. Identificēt trūkstošos datus un veikt mājsaimniecību aptauju trūkstošo datu ievākšanai. 4. Iesniegt apkopotos un ievāktos datus. 5. Izstrādāt priekšlikumus par to, kādā veidā iespējams iegūt un uzkrāt minēto informāciju nākotnē. Norādīt katra risinājuma radītās izmaksas.

Projekta rezultāti

1. Iegūti dati par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām (veids, vecums, izmantotais kurināmais, apjoms). 2. Veikta mājsaimniecību aptauja. 3. Izstrādāti risinājumi turpmākai informācijas par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām ievākšanai un uzkrāšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.08.2021
Īstenotājs Rēzeknes pilsētas dome
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93, LV-4600
Projekta kopējās izmaksas 41 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 350.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.