• Sākums >
  • Konferences ‘’The 1st European Swan Research Group Conference "'Swan Ecology and Biology"'' organizēšana

Konferences ‘’The 1st European Swan Research Group Conference "'Swan Ecology and Biology"'' organizēšana

Reģ Nr. 1-08/515/2008

Projekta mērķis

Aktualizēt Latvijas un Eiropas valstu sasniegumus gulbju ekoloģijas jomā, kā arī veicināt zinātnisko saikņu nostiprināšanos un pieredzes apmaiņu starp dažādu valstu gulbju pētniekiem.

Projekta uzdevumi

1.Izplatīt informāciju un izstrādāt konferences programmu; 2.Izveidot konferences mājas lapu; 3.Izdot konferences tēžu krājumu; 4.Noorganizēt pirmo starptautisko Eiropas gulbju pētnieku konferenci „Swan Ecology and Biology"; 5.Konferences ietvaros veikt pieredzes apmaiņu starp dažādu valstu ornitologiem gulbju ekoloģijas un bioloģijas jautājumos; 6.Apkopot rezultātus par gulbju populāciju stāvokli Eiropā; 7.Izdod konferences rakstu krājumu

Projekta rezultāti

1. Tiks izveidota konferences interneta mājas lapa, kur interesenti varēs reģistrēties tai un atrast visu informāciju par konferences norises laiku, vietu un informēt interesentus par konferences norises gaitu un rezultātiem. 2. Tiks izdoti konferences tēžu un rakstu krājumi, kas sekmēs konferences veiksmīgāku norisi un arī sabiedrības un speciālistu informētību; 3. Konferences laikā notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu gulbju pētniekiem - līdzšinējiem sadarbības partneriem, dabas zinātņu un aizsardzības jomā, kas dos iespēju pilnveidot gulbju pētījumus Latvijā, ka arī nodrošināt to veiksmīgāku aizsardzību. Tiks prezentēti Eiropas ziemeļu, paugurknābja un mazo gulbju pētījumu rezultāti.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2008
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 8 642.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 006.22 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 006.22 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.