• Sākums >
  • Avotu ūdens kvalitātes novērtējums

Avotu ūdens kvalitātes novērtējums

Reģ Nr. 1-08/50/2022

Projekta mērķis

Veikt ūdens kvalitātes novērtējumu 80 avotos Latvijā, kas ietver hidroķīmiskos parametrus, smagos metālus, kā arī mikrobioloģiskā piesārņojuma un pesticīdu klātbūtnes identificēšanu.

Projekta uzdevumi

1. Apsekot 80 avotu Latvijas teritorijā, kuros netiek veikts valsts monitorings. Uz vietas veikt avota raksturošanu, nomērīt avota caurplūdumu (izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams). No avota, iepriekš sagatavotās paraugu pudelēs, ievākt ūdens paraugus, kas jānogādā laboratorijā uz ūdens analīzēm. 2. Ievāktajos ūdens paraugos noteikt sekojošus hidroķīmiskos parametrus: nitrāti, nitrīti, amonija, fosfātu joni, kopējais slāpeklis, pH, elektrovadītspēja, ķīmiskais skābekļa patēriņš, reducēšanās-oksidēšanās potenciāls, temperatūra, skābeklis, duļķainība, krāsainība, hlorīdi, sulfāti, hidrogēnkarbonāti, ūdens cietība u.c. parametri. 3. Ievāktajos ūdens paraugos noteikt metālu koncentrācijas: arsēns, kalcijs, magnijs, alumīnijs, dzelzs, svins, mangāns, cinks, hroms, niķelis, varš, kobalts, molibdēns, nātrijs, kālijs, selēns. 4. Iepriekš sagatavotās un sterilizētās paraugu pudelēs ievākt avota ūdens paraugus, kam noteikt kultivējamo aerobo baktēriju kopskaitu, E.coli un zarnu enterekoku klātbūtni. 5. 50 avotu ūdens paraugos noteikt iespējamo hlororganisko, fosfororganisko u.c. pesticīdu un to palieku klātbūtni (>50 individuāli augu aizsardzības līdzekļi) izmantojot GC-(34 individuāli pesticīdi) un LC-HRMS (26 pesticīdi). Ievācamo avotu paraugu izvēle tiks veikta, lai to teritoriālā izkliede būtu pēc iespējas lielāka.

Projekta rezultāti

1. Apsekoti 80 avoti Latvijā, kam veikts raksturojums un nomērīts avota ūdens caurplūdums (kur iespējams); 2. Apsekotajiem avotiem (80) veikts hidroķīmiskais novērtējums; 3. 80 avotu ūdenī noteiktas metālu koncentrācijas, tai skaitā smagie metāli; 4. Veikts 80 avotu ūdens mikrobioloģiskais novērtējums (kultivējamo aerobo baktēriju kopskaits, E.coli un zarnu enterekoki); 5. Veikta hlororganisko, fosfororganisko u.c. pesticīdu un to palieku iespējamā klātbūtne un to koncentrāciju analīze 50 avotos Latvijā. 6. Sagatavots avotu ūdens kvalitātes novērtējums atskaites formā, kas ietver 80 avotus Latvijas teritorijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 55 998.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 998.80 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.