• Sākums >
  • Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums

Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums

Reģ Nr. 1-08/50/2020

Projekta mērķis

Veikt 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikuma 3. tabulas aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu un noteikt to ieviešanai nepieciešamos resursus, lai varētu sagatavot grozījumus minētajos noteikumos

Projekta uzdevumi

1.Definēt radiodiagnostikas iekārtu grupas, attiecībā uz kurām aktualizācijai ir izvirzīti tehniskie parametri un/vai mērīšanas nosacījumi; 2.Veikt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšanu, ievērojot tehniskos aspektus; 3.Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru mērīšanas iespējas; 4.Aprēķināt kopējās izmaksas aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu ieviešanai; 5.Izvērtēt aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu ieviešanas lietderību, ņemot vērā šim nolūkam nepieciešamās izmaksas; 6.Veikt par piemērojamiem un lietderīgiem atzīto aktualizēto radiodiagnostikas iekārtu tehnisko parametru mērīšanu (kur tas projekta īstenošanas ietvaros iespējams bez papildus finanšu līdzekļu piesaistes); 7. Izveidot informācijas apkopojumu par radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu piemērojamību, lietderību un to ieviešanai nepieciešamajiem resursiem, lai varētu sagatavot grozījumus 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikuma 3. tabulā; 8. Organizēt informatīvos semināros par aktualitātēm radiācijas drošības jomā.

Projekta rezultāti

1. Definētas iekārtu grupas, attiecībā uz kurām aktualizācijai ir izvirzīti tehniskie parametri un/vai mērīšanas nosacījumi; 2. Veikta tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu piemērojamības un lietderības izvērtēšana, ievērojot tehniskos aspektus; 3. Veikta aktualizēto tehnisko parametru mērīšanas iespēju izvērtēšana; 4. Aprēķinātas kopējās izmaksas aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu ieviešanai; 5. Izvērtēta aktualizēto tehnisko parametru un mērīšanas nosacījumu ieviešanas lietderība, ņemot vērā šim nolūkam nepieciešamās izmaksas; 6. Veikta par piemērojamiem un lietderīgiem atzīto aktualizēto radiodiagnostikas iekārtu tehnisko parametru mērīšana (kur tas projekta īstenošanas ietvaros iespējams bez papildus finanšu līdzekļu piesaistes); 7. Izveidots ziņojums par radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu piemērojamību, lietderību un to ieviešanai nepieciešamajiem resursiem; 8. Nodrošināti divi informatīvie semināri par aktualitātēm radiācijas drošības jomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība
Rīga, Ķīpsalas iela 6, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 9 250.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 250.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 250.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.