• Sākums >
  • FEE International programmu īstenošana Latvijā 2022. gadā

FEE International programmu īstenošana Latvijā 2022. gadā

Reģ Nr. 1-08/4/2022

Projekta mērķis

Projekta mērķi ir noteikti atbilstoši VARAM apstiprinātās darba programmas aktivitātēm, atbilstoši VIF stratēģijai un darba programmai: Ekoskolu programma – nodrošināt kvalitatīvu un uzlabotiem kritērijiem atbilstošu pamataktivitāšu īstenošanu, sniedzot regulāru atbalstu programmā jau iesaistītām izglītības iestādēm, kā arī attīstīt prioritārās aktivitātes, nodrošinot Ekoskolu tīkla izaugsmi, kvalitāti un papildus iespējas vietējā un starptautiskā līmenī. Jaunie vides reportieri (JVR) – nodrošināt dalībnieku piesaisti, ilgtermiņa interesi un izaugsmi JVR programmā, attīstot izpratni par vides aizsardzības jautājumiem un pilnveidojot nepieciešamās prasmes jauniešu līdzdalībai vides aizsardzības problēmu aktualizēšanā nacionālā un starptautiskā mērogā. Zilā Karoga programma (ZK) – nodrošināt kvalitatīvu un starptautisko kritēriju stiprināšanai atbilstošu programmas aktivitāšu īstenošanu Latvijā, sekmējot peldvietu un piekrastes apsaimniekošanas atbilstību starptautiskiem labas vides prakses un izcilības standartiem (ieskaitot Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta sistēmas atjaunošanu un popularizēšanu), kā arī popularizējot jūras piesārņojošo atkritumu prevenciju no jūras un piekrastes avotiem un sabiedrības iesaisti piekrastes ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Zaļās Atslēgas programma (ZA) – nodrošināt programmas turpmāku īstenošanu un izaugsmi Latvijā, popularizējot un atbalstot vides veiktspējas palielināšanu tūrisma, rekreācijas un viesmīlības nozarēs, papildu uzmanību pievēršot nozares “zaļā restarta” pozicionējuma popularizācijai kā iespējai. Izzini Mežu (IM) – nodrošināt programmas turpmākās īstenošanas un ieviešanas mehānisma/sadarbības konsorcija atbilstību FEE International ētikas standartiem un turpmākās darbības stratēģijai, nodrošinot programmas ieviešanā iesaistītās nacionālā līmeņa partnerības maiņu.

Projekta uzdevumi

Ndrošināt sekojošu programmu īstenošanu Latvijā: - Zilā Karoga programma - Ekoskolu programma - Zaļās Atslēgas programma - Jauno Vides reportieru programma - Izzini Mežu

Projekta rezultāti

● Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu. ● Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde. ● Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija. ● Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā, Ekoskolu un Jauno Vides reportieru programmās. ● Programmu sociālo tīklu auditorijas pieaugums līdz 12 000 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook, Instagram un Twitter konti, Mana jūra Facebook konts).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 162 249.24 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 162 249.24 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.