• Sākums >
  • Vides izglītības darba sekmēšana Dabas muzejā ar digitāliem un taktīliem elementiem

Vides izglītības darba sekmēšana Dabas muzejā ar digitāliem un taktīliem elementiem

Reģ Nr. 1-08/49/2022

Projekta mērķis

Izveidot digitālo saturu par invazīvajām un svešzemju sugām Latvijā, kas interaktīvā veidā papildinātu Latvijas Nacionālā dabas muzeja vides ekspozīcijā esošo saturu, kā arī nodarbībai “Ciemiņš uz palikšanu”. Uzlabot vides informācijas pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidojot stendus Braila rakstā par Latvijas putniem un zīdītājiem, kā arī Vašingtonas konvenciju. Palielināt muzeja aplikācijas pieejamību, iepērkot planšetdatorus izmantošanai ekspozīcijās.

Projekta uzdevumi

1. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā izveidot digitālo saturu par svešzemju un invazīvajām sugām Latvijā. Digitālais saturs - animācijas filma, tiks veidots trīs valodās (latviešu, angļu un krievu), ne lielāks par 3 minūtēm, tas vizuāli sasauksies ar citām vides ekspozīcijā “Cilvēks un vide” esošajām animācijas filmām. Animācijas filmā apmeklētājs iepazīsies ar terminiem “svešzemju suga” un “invazīva suga”, noskaidros no kurienes un kādā veidā šīs sugas ir ienākušas Latvijā. Tāpat apmeklētājs iepazīsies ar dažādām svešzemju un invazīvajām lakstaugu, kokaugu, dzīvnieku un sēņu sugām Latvijā – Sosnovka latvānis, Kanādas zeltgalvīte, puķu sprigane, ošlapu kļava, krokainā roze, jenotsuns, Amerikas ūdele, dzīslkāta beka, Ķīnas cimdiņkrabis u.c. Animācijas filmā apmeklētāji uzzinās, kādas negatīvas sekas rada šo sugu izplatība Latvijā, un kādi ir šo sugu ierobežošanas pasākumi. 2. Izveidot vairākus stendus Braila rakstā zooloģijas ekspozīcijas ietvaros, kas iepazīstina ar Latvijas putniem (putnu spalvas, to uzbūve un funkcijas); Latvijas zīdītājdzīvniekiem (pārskats, svarīgākie fakti), kā arī Vašingtonas konvenciju jeb CITES (skaidrojums par CITES pielikumiem, nelegālo suvenīru izcelsme). 3. Iegādāties un sagatavot darbam planšetdatorus muzeja aplikācijas izmantošanai ekspozīciju iepazīšanai.

Projekta rezultāti

1. Izveidota 3 minūšu gara animācijas filma par invazīvajām un svešzemju sugām Latvijā; 2. Izveidoti trīs stendi Braila zooloģijas ekspozīcijā (putni, zīdītāji, CITES); 3. Nodrošināt apmeklētājus ar sešiem planšetdatoriem muzeja ekspozīcijas iepazīšanai ar muzeja aplikāciju.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2023
Īstenotājs Dabas muzeja atbalsta biedrība
Rīga, Kr. Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 49 178.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 178.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 178.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.