• Sākums >
  • Papildu darbi vēsturiski piesārņotās vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" sanācijas projekta izpētei

Papildu darbi vēsturiski piesārņotās vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" sanācijas projekta izpētei

Reģ Nr. 1-08/497/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt papildu izpēti sanācijas projekta īstenošanai vēsturiski piesārņotajā vietā „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve”.

Projekta uzdevumi

Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve ir vēsturiski piesārņota vieta, kurā bīstamo toksisko vielu koncentrācijas krietni pārsniedz likumdošanas aktos noteiktās pieļaujamās normas, apdraudot cilvēku un vides veselību. Šobrīd ar ERAF līdzfinansējumu tiek īstenots projekts „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” (turpmāk - sanācijas projekts), taču turpmākā sanācijas projekta īstenošana nav iespējama bez papildu izpētes darbu veikšanas (sīkāku esošās situācijas aprakstu skatīt pielikumā Nr.1 „Projekta anotācija”). Lai būtu iespējams novērtēt Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekta turpmāko virzību, jāizpilda šādi projekta uzdevumi : 1. Aktualizēt gruntsūdens piesārņojuma apjomu, t.sk. cieto atkritumu radītā piesārņojuma ietekmi uz gruntsūdens piesārņojumu. 2. Analizēt piemērojamās priekšapstrādes un apstrādes tehnoloģijas, nosakot labākās pieejamās tehnoloģijas piesārņojuma attīrīšanas efektivitātes nodrošināšanai, paredzot to potenciālo atrašanās vietu un nosakot piesārņojošo vielu attīrīšanas sliekšņus. 3. Nodrošināt juridiskos pakalpojumus, risinot Eiropas piesaistīto ekspertu Jaspers vēstulē norādītos komentārus un nepieciešamos precizējumus attiecībā uz juridiskajiem aspektiem. 4. Izstrādāt tehnisko specifikāciju tālākās iepirkuma procedūras sagatavošanai, ņemot vērā papildu izpētē aktualizēto informāciju un iegūtos rezultātus.

Projekta rezultāti

Sagaidāmie rezultāti: 1. veikta papildu izpēte vēsturiski piesārņotās vietas sanācijas projektam „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve”, 2. noteiktas atbilstošākās priekšapstrādes un apstrādes tehnoloģijas un metodes piesārņojuma likvidēšanai. 3. projekta izpētes dokumentācijā integrēti piesaistīto ekspertu JASPERS sniegtie komentāri; 4. izstrādāta tehniskā specifikācija.

Vadlīnija Atkritumu apsaimniekošana
Realizācijas laiks 15.10.2015
Īstenotājs AS "Olaines ūdens un siltums"
Olaine, Kūdras iela 27, LV-2114
Projekta kopējās izmaksas 50 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.