• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošana, atpazīšana un dabas aizsardzības plāna ieviešana

Īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošana, atpazīšana un dabas aizsardzības plāna ieviešana

Reģ Nr. 1-08/496/2004

Projekta mērķis

Apmācīt un iesaistīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekotājus (pašvaldības, zemes īpašniekus un lietotājus, sabiedriskās organizācijas) īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanā. Realizēt īpaši aizsargājamo biotopu saglabāšanu un labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu dabas liegumā "Gudenieki".

Projekta uzdevumi

1) realizēt dabas lieguma "Gudenieki" dabas aizsardzības plānā (Vides ministra rīkojums Nr.159/2003) paredzētos pasākumus īpaši aizsargājamo biotopu (kadiķu audzes kaļķainās pļavās 5130, sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs 6230, sausi virsāji 4030) kopšanā - kadiķu audžu attīrīšana no krūmiem, pļavu pļaušana, nogānīšana; 2) sagatavot un noorganizēt trīs seminārus dažādos Latvijas reģionos (25-30 dalībniekiem katrā) par dažādu īpaši aizsargājamu biotopu veidu atpazīšanu un apsaimniekošanu (ezeru biotopi, pļavas, piejūras biotopu kompleksi, kadiķu audzes); 3) apkopot un uzkrāt informāciju par minēto biotopu apsaimniekošanu un tās rezultātu novērtēšanu, izmantojot īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju speciālistu pieredzi, LIFE-Nature projektu atziņas un citu pieredzi, sagatavot informatīvo materiālu.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks turpināta dabas lieguma "Gudenieki" dabas aizsardzības plāna ieviešana. Projekta realizācijas rezultātā apsaimniekotā dabas lieguma teritorija varēs kalpot kā demonstrācijas objekts veiksmīgai dabas plāna ieviešanai, biotopu apsaimniekošanai un sadarbībai starp dabas aizsardzības institūcijām un pašvaldībām. Pašvaldības un zemes īpašnieki tiks informēti par īpaši aizsargājamo biotopu veidiem un tiem nepieciešamo apsaimniekošanu. Sagatavots informatīvais materiāls, ko interesenti turpmāk varēs izmantot projektu pieteikumu sagatavošanai NATURA 2000 teritoriju apsaimniekošana

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2005
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 16 363.03 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 651.59 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 651.59 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.