• Sākums >
  • Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio

Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio

Reģ Nr. 1-08/48/2013

Projekta mērķis

Informēt un izglītot jauniešu auditoriju par atbildīgu dzīvesveidu, kas reizē var būt arī stilīgs un mūsdienīgs, atspoguļojot Latvijas vides politikas pamatnostādnēs ietverto informāciju. Raidījumu mērķis ir sniegt jauniešiem aktuālāko informāciju vides jomā Latvijā, raksturojot esošo situāciju, norādot uz problēmām un to risinājumiem, vienlaikus uzsverot jauniešu atbildību vides kvalitātes saglabāšanā, dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā un kaitīgo vides faktoru ierobežošanā, nemazinot savu dzīves kvalitāti.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot pieejamo informāciju un datus par vides politikas jautājumiem (izmantojot vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam) un izgatavot raidījumiem nepieciešamo pamataudiomateriālu un aksesuārus. 2. Pārraidīt raidījuma ciklu un sagatavot aktuālos audiomateriālus un elektroniskos banerus. 3. Nodrošināt publicitāti un atgriezenisko saiti sociālajos tīklos un masu medijos. 4. Sagatavot projekta noslēguma pārskatu un ilgtspējības turpināšanas materiālus.

Projekta rezultāti

Pārraidīts un popularizēts raidījuma cikls, kā rezultātā: 1. Ir aktivizēta jaunatnes interese par savu atbildību vides saglabāšanā, atbildīga dzīvesveida veidošanā. 2. Informēta sabiedrība par aktuāliem Latvijas vides politikas jautājumiem. 3. Nodrošināta savādāka skata veidošana uz ikdienas jautājumiem, paskatoties car vides kvalitātes saglabāšanas prizmu. 4. Ir nodrošināta ekspertu un viedokļu līderu ideju ieviešana praktiskajā dzīvē vides jautājumu risināšanā, atbildīga dzīvesveida piekopšanā. 5. Ir nodrošināts informatīvs atbalsts „zaļā dzīvesveida” piekritējiem, šo ideju aktualizācija un popularizēšana ēterā. 6. Popularizēta jauna skatījuma uz vidi veidošana, ilgtspējīgas, uz nākotni vērstas paaudzes veidošana. 7. Nodrošināta atgriezeniskās saites izveidošana sociālajos tīklos (facebook.com, draugiem.lv, twitter.com, Kurzemes Radio mājas lapā, Pilsēta24.lv portālā visā Kurzemē u.c.). Atgriezeniskā saite par vides jautājumiem tiks turpināta pēc projekta realizēšanas, tādejādi nodrošinot projekta ilgtspējību, rosinot jauniešus uz diskusiju. 8. Ir pamats dinamiski nodrošināt līdzīga satura vides raidījumu veidošana un atskaņošanu Kurzemes Radio ēterā, izmantojot Kurzemes Radio un piesaistīto finansējumu. 9. Zaļā karoga un Ekoskolu programmas popularizēšana, iesaistot šo skolu jauniešus diskusijās. 10. Informatīva piemiņas materiāla (kalendāra) izgatavošana ar pašu finansējumu, ar katra mēneša diskusiju dalībniekiem (jauniešiem, ekspertiem un viedokļu līderiem), īsu raidījumu kopsavilkumu, svarīgākajām atziņām, interesantākajām idejām, kas skolās tiks izmantots kā papildus mācību materiāls vides izglītībai 11. Nodrošināta informatīvu materiālu (aproču, atstarotāju) izgatavošana ar raidījuma nosaukumu un finansētāju logotipiem, popularizējot atbildīga dzīvesveida idejas sabiedrībā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Kurzemes Radio
Kuldīga, Pilsētas laukums 4A, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 40 260.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 996.20 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.