• Sākums >
  • Raidījums "Zaļais kalendārs"

Raidījums "Zaļais kalendārs"

Reģ Nr. 1-08/488/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir popularizēt Latvijas un it īpaši Latgales vēsturiskā novada dabas un kultūrvēstures vērtības Latvijas iedzīvotājiem, veidot izpratni par atbildīgu dzīvesveidu, informēt par investīciju projektiem vides infrastruktūras uzlabošanā, kā arī sekmēt dabas un kultūrvēstures vērtību apzināšanu un saglabāšanu, turpinot pārraidīt raidījumu ciklu Latgales reģionālajā televīzijā, Re:TV un Vidusdaugavas televīzijā ar nosaukumu „Zaļais kalendārs”, kā arī pārraidot raidījuma “Zaļais Kalendārs” sižetu saīsinātas adaptācijas latviešu valodā Latvijas neatkarīgās televīzijas (LNT) raidījumā “Šodien novados” ar atkārtojumu raidījumā “Nedēļa novados. Kopsavilkums”, un krievu valodā TV5 raidījumā “Šonedēļ novados”.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: • veicināt sabiedrības vides apziņas veidošanos un vides izglītību, veidojot raidījumu “Zaļais kalendārs”, saskaņā ar izstrādāto raidījuma koncepciju, kurā iekļauti nozīmīgākie vides tematiskie jautājumi; • pārraidīt raidījumus (26 min garumā) Latgales reģionālajā televīzijā, Re:TV un Vidusdaugavas televīzijā; • veidot raidījuma sižetu saīsinātas adaptācijas 3-4 min garumā pārraidīšanai vienā no vadošajiem televīzijas kanāliem Latvijā - Latvijas neatkarīgās televīzijas (LNT) raidījumos "Šodien novados" un "Nedēļa novados. Kopsavilkums", kopā ik mēnesi 9-12 minūtes raidījuma satura veltot vides tēmu atspoguļojumam; • tulkot raidījuma sižetu saīsinātās adaptācijas krievu valodā pārraidīšanai TV5 raidījumā “Šonedēļ novados”; • veidot sadarbību ar ekoskolu kustības pārstāvjiem un Latgales reģiona ekoskolu mācībspēkiem, nodrošinot sagatavoto videomateriālu pieejamību Latgales reģiona skolām izmantošanai kā mācību līdzekli ģeogrāfijas, bioloģijas, u.c. priekšmetos, gan latviešu plūsmas, gan mazākumtautību skolās (nodrošinot raidījuma titrēšanu krievu valodā); • turpināt uzsākto sadarbību raidījumu sižetu veidošanā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju, kā arī ar pašvaldībām un reģiona augstākajām izglītības iestādēm (Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu), lai veidotu aktuālus un Latgales un Latvijas sabiedrībai būtiskus raidījumus. • veidot atgriezenisko saiti ar skatītājiem raidījuma plānošanā un izvērtēšanā, lai iegūtu sabiedrības viedokli par raidījumu aktualitāti un ieinteresētību par raidījumā apskatītajām tēmām, kas ļautu turpmāk pilnveidot raidījumu saturu; • veidot sabiedrībā apziņu par Austrumlatvijas reģionu kā vienotu un neatņemamu Latvijas daļu, tādējādi caur vides apziņas veidošanu netieši veicinot vienotas teritoriālās identitātes un informatīvās telpas nostiprināšanos Latvijā.

Projekta rezultāti

Sagaidāmie ilgtermiņa rezultāti no projekta īstenošanas ir Latgales vēsturiskā reģiona un citu Latvijas novadu iedzīvotāju labāka izpratne par aktuālajiem vides tematiskajiem jautājumiem, kas ir atspoguļoti gan vietējā reģiona kontekstā, gan arī iekļaujot labās prakses piemērus citviet Latvijā. Projekta rezultāti: • Sagatavoti un pārraidīti 12 raidījumi Latgales reģionālajā televīzijā, Re:TV un Vidusdaugavas televīzijā 26 min; • Visās raidorganizācijās (Latgales reģionālajā televīzijā, Re:TV un Vidusdaugavas televīzijā) katram raidījumam pārraidīti divi atkārtojumi (kopā 24 atkārtojumi katrā televīzijas kanālā); • Pārraidītas raidījuma sižetu saīsinātas adaptācijas 3-4 min garumā – raidījumos "Šodien novados" un "Nedēļa novados. Kopsavilkums"; • Raidījumu arhīvs izvietots interneta vietnēs http://www.lrtv.lv, www.youtube.com un citās interneta vietnēs pēc pieprasījuma; • Sasniegta aptuvena skatītāju auditorija līdz 40 000 (Latgales reģionālā TV, Re:TV un Vidusdaugavas TV), neskaitot interneta sociālos tīklus www.lrtv.lv, www.youtube.com. • Sasniegta aptuvena skatītāju auditorija līdz 10 000 Latvijas Neatkarīgās Televīzijas raidījumu "Šodien novados" un ”Nedēļa novados. Kopsavilkums” ietvaros. Sākot ar 2015. gada janvāri, raidījuma “Nedēļa novados. Kopsavilkums” sižeti tiks tulkoti krievu valodā pārraidīšanai TV5 raidījumā “Šonedēļ novados”. Veidojot atgriezenisko saiti ar skatītājiem tiks saglabāta un pilnveidota 2014.gada raidījuma sezonas koncepcija – pirms katra raidījuma sagatavotā video materiālā, kas tiks izvietots Latgales reģionālās TV programmā, sociālajos tīklos www.lrtv.lv, www.youtube.com, pašvaldību mājas lapās un citās interneta vietnēs pēc pieprasījuma, skatītāji tiks informēti par raidījumā apskatītajām tēmām. Iedzīvotāji tiks mudināti uzdot interesējošus ar vidi saistītus jautājumus, uz kuriem raidījuma laikā tiks sniegtas kompetentu speciālistu atbildes, vai arī, balstoties uz šiem skatītāju ieteikumiem, tiks veidoti sižeti. Tāpat sociālajos tīklos tiks ievietots katrs sagatavotais raidījums, kuru ikviens skatītājs varēs brīvi komentēt un izteikt par to viedokli. 2015. gadā paredzēts aktīvāk iesaistīt auditoriju un popularizēt raidījumu ar sociālo mediju starpniecību – sociālajos tīklos ievietojot atsevišķi katru sižetu, kopā ar nelielu aprakstu, nevis raidījumu kopumā, tādējādi akcentējot katru sižetu un rosinot diskusijas.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Latgales reģionālā televīzija
Rēzekne, 18.novembra iela 41, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 33 541.14 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 478.80 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.