• Sākums >
  • Žurnāla MMD izdošana, turpinot vides izglītībai un aizsardzībai veltītu nekomerciālu materiālu publicēšanu izdevumā

Žurnāla MMD izdošana, turpinot vides izglītībai un aizsardzībai veltītu nekomerciālu materiālu publicēšanu izdevumā

Reģ Nr. 1-08/480/2014

Projekta mērķis

Virsmērķis: Paaugstināt MMD lasītāju izpratni par dabas procesiem un veicināt to aktīvu iesaistīšanos dabas un vides aizsardzībā. Tiešais mērķis: Noteikta apjoma izglītojošas un zinātniskas (nekomerciālas) informācijas par dabu un vidi iekļaušana žurnālā MMD.

Projekta uzdevumi

# Saglabāt žurnāla MMD izglītojošo ievirzi. # Popularizēt tādus uz zināšanām balstītus vides un dabas resursu (īpaši – medību resursu) apsaimniekošanas modeļus un praksi: – kas nepieļauj ekosistēmu atjaunošanās spēju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pakļaušanu saimnieciskajām interesēm; – un kas vienlaikus samazina dabas aizsardzības un saimniecisko interešu konfliktsituāciju risku; – neapdraud dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu teritorijās, kurās notiek medības vai makšķerēšana; – veicina ĪADT un medību vai makšķerēšanas saimniecības šajās teritorijās veiksmīgu līdzāspastāvēšanu un šo nozaru pārstāvju abpusēji izdevīgu un ieinteresētu sadarbību. # Turpināt sadarbību ar: – citu valstu zinātniekiem, to atklājumu un ieteikumu nepastarpinātai nodošanai žurnāla lasītājiem; – līdzīgas ievirzes medijiem citās valstīs, nodrošinot aktuālāko izglītojošo un zinātnisko rakstu tulkošanu un pārpublicēšanu.

Projekta rezultāti

# Projekta konkrētā izpausme, protams, var būt tikai žurnāla saturs, kurā arī 2015. gadā ceram saglabāt pietiekami augstu (12. līdz 24. lpp.) vides aizsardzībai, likumdošanai un dabaszinātnēm veltīto materiālu īpatsvaru. # Projekta ilgtermiņa mērķa rezultatīvie rādītāji – vides aizsardzību un norises dabā izprotošs lasītājs – ir grūtāk novērtējams lielums, taču par to turpinātu liecināt: - žurnāla abonēšanas un iegādes rādītāji (to stabilitāte), kas apliecinātu interesi par tajā aplūkotajām tēmām; - lasītāju aktīva līdzdalība akcijās un pasākumos, kas veltīti vides un dabas aizsardzībai, sadarbība ar zinātniekiem kopīgu mērķu sasniegšanai utt.; - vides tiesību normu pārzināšana un to praktiska pielietošana savās interešu sfērās (galvenokārt – medībās, makšķerēšanā, tūrisma aktivitāšu laikā); - saudzīgāka dabas izmantošana (netoksiskas munīcijas lietošana, pareiza populāciju apsaimniekošana – it īpaši ĪADT, fotomedības utt.).

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Dumpis
Rīga, Hospitāļu iela 36-28, LV-1013
Projekta kopējās izmaksas 93 686.19 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 920.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.