• Sākums >
  • Ļoti lielo upju ūdenskrātuvju ekoloģiskā potenciāla novērtēšanas metodika pēc makrozoobentosa

Ļoti lielo upju ūdenskrātuvju ekoloģiskā potenciāla novērtēšanas metodika pēc makrozoobentosa

Reģ Nr. 1-08/46/2022

Projekta mērķis

Izstrādāt nacionālo metodi Latvijas ļoti lielo upju ūdenskrātuvju ekoloģiskā potenciāla novērtēšanai, izmantojot makrozoobentosa organismus.

Projekta uzdevumi

1. Iepazīties ar stipri parveidotu ūdensobjektu ekoloģiskā potenciāla novērtēšanas vadlīnijām un citu valstu metodikām. 2. Raksturot Daugavas ūdenskrātuvju hidromorfoloģiskos apstākļus un pārveidojumu intensitāti. 3. Apkopot pētījumu un monitoringa datus par Daugavas ūdenskrātuvēm no LVĢMC un LU BI datubāzēm. 4. Ievākt makrozoobentosa paraugus Daugavas ūdenskrātuvēs un veikt to apstrādi. 5. Aprakstīt paraugu ievākšanas un apstrādes metodiku. 6. Novērtēt makrozoobentosu raksturojošo indeksu jutību pret hidromorfoloģisko pārveidojumu radītajām slodzēm. 7. Testēt dažādu valstu ekoloģiskā potenciāla noteikšanas pieejas un izstrādāt metodiku Latvijas lielo upju ūdenskrātuvēm. 8. Aprobēt pētījuma rezultātus LU zinātniskajā konferencē. 9. Sagatavot zinātniskas publikācijas manuskriptu un iesniegt to žurnālā, kas indeksēts Scopus un/vai WoS datubāzēs.

Projekta rezultāti

1. Izveidota datubāze, kas satur makrozoobentosa un fizikāli-ķīmisko parametru analīžu rezultātus, kā arī informāciju par hidromorfoloģiskajiem apstākļiem Daugavas ūdenskrātuvēs. 2. Papildināta datubāze ar projekta ietvaros ievākto paraugu analīžu rezultātiem. 3. Izveidots makrozoobentosa paraugu ievākšanas un apstrādes metodikas apraksts lielo upju ūdenskrātuvēm. 4. Sagatavots Latvijas lielo upju ūdenskrātuvju ekoloģiskā potenciāla novērtēšanas metodikas apraksts (Projekta pārskats). 5. Rekomendācijas Virszemes ūdeņu monitoringa pilnveidošanai, ņemot vērā stipri pārveidotu ūdenskrātuvju specifiku. 6. Ziņojums LU zinātniskajā konferencē. 7. Laba ekoloģiskā potenciāla savstarpējās salīdzināšanas anketas aizpildīšana un iesniegšana ECOSTAT 8. Sagatavots un iesniegts publikācijas manuskripts. 9. Projekta atskaite.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 39 685.25 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 685.25 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.