• Sākums >
  • Pilotprojekts “Nolietoto riepu gumijas granulu pievienošana bitumena modificēšanā un asfaltbetona ražošanā un eksperimentālā ceļa posma ieklāšana”

Pilotprojekts “Nolietoto riepu gumijas granulu pievienošana bitumena modificēšanā un asfaltbetona ražošanā un eksperimentālā ceļa posma ieklāšana”

Reģ Nr. 1-08/46/2020

Projekta mērķis

Pasaulē praktizēts, kā arī vēl joprojām testēts nolietoto riepu granulu izmantošanas veids ir to pielietošana ceļu būvē, t.sk., aizstājot tradicionālos bitumena modifikatorus, vai citos veidos piejaucot asfaltbetonam. VAS “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātās un apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2020” ļauj veikt bitumena modifikāciju ar nolietoto riepu gumijas granulām. Visi ceļu būves projekti valstī tiek realizēti, ievērojot minētās specifikācijas. Neskatoties uz minēto, praksē tas netiek darīts, jo neviena no Latvijā esošajām asfaltbetona ražošanas rūpnīcām, kuras nodarbojas arī ar bitumena modificēšanu, nav izstrādājusi pielietojamu recepti. Pilotprojekta mērķis ir, apvienojot asfaltbetona ražošanas rūpnīcas un vietējo zinātnieku spēkus, izstrādāt bitumena modificēšanas recepti, kuru būtu iespējams pielietot Latvijas apstākļos, saražot asfaltbetonu, pielietojot šādi modificētu bitumenu, kā arī izmantot no šāda bitumena saražoto asfaltbetonu, ieklājot eksperimentālu ceļa posmu sadarbības pašvaldībā.

Projekta uzdevumi

1. Modificētā bitumena (MB) receptes izstrāde, dokumentēšana un nodošana Sadarbības iestādei un VAS “Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikāciju darba grupai 2. Asfaltbetona saražošana, izmantojot modificēto bitumenu 3. Eksperimentāla ceļa posma ieklāšana, izmantojot asfaltbetonu, kura ražošanā izmantots MB 4. Aprēķinu veikšana, lai salīdzinātu izmaksu atšķirību, salīdzinot ar tradicionāli izmantotajām ceļu būves metodēm 5. Pilotprojekta un tā rezultātu popularizēšana, veicot attiecīgus sabiedrisko attiecību pasākumus

Projekta rezultāti

1. Modificētā bitumena (MB) receptes izstrāde – izstrādāta recepte bitumena modificēšanai ar “Slapjo” jeb “Wet” metodi izmatojot gumijas granulas ≤ 6mm laboratorijas apstākļos un MB rūpnīcā un turpmākā izstrādātās receptes pielietošana AC 11 vai AC 16 asfaltbetona sastāvu ar augstām ekspluatācijas īpašībām izstrādei. 2. Asfaltbetona ražošana, izmantojot modificēto bitumenu – saražotas 7 tonnas modificētā bitumena un tas izmantots attiecīga daudzuma asfaltbetona ražošanai. 3. Eksperimentālā ceļa posma ieklāšana – 350m (trīs simti piecdesmit metri) gara eksperimentāla ceļa posma ieklāšana 3.75m platumā 4cm biezumā, lietojot AC-11 surf., Vilces pagasta pašvaldības teritorijā. Pašvaldības teritorija izvēlēta, ievērojot asfaltbetona ražošanas rūpnīcas atrašanās vietu. 4. Sagatavots salīdzinošs aprēķins - veikts izmaksu aprēķins izvēlētās mērvienības (m2 vai t) asfaltbetona saražošanai, kurā izmantots ar riepu gumijas granulām modificēts bitumens, kā arī salīdzinājumam veikts ražošanas izmaksu aprēķins salīdzināma apjoma asfaltbetona saražošanai, izmantojot ar tradicionālajiem modifikatoriem ražotu bitumenu. Izmaksu aprēķins tiks veikts šāda asfaltbetona saražošanai normālā darba režīmā. Aprēķins tiks nodots Sadarbības iestādei. 5. Sabiedrisko attiecību aktivitātes: 5.1. projekta realizācijā iesaistīto dalībnieku (zinātnieku, inženieru, ražotāju, būvnieku) viedokļrakstu un interviju publicēšana medijos, lai raisītu plašākas sabiedrības un lēmumu pieņēmēju interesi un informētību par aprites ekonomikas piedāvātajām iespējām un efektu uz vidi, rezultātā veicinot potenciālu starpinstitūciju sadarbību un visaptverošu valsts un pašvaldību sektora iesaisti aprites ekonomikas projektu realizēšanā valstī. Perioda laikā 3 – 4 šādas publikācijas. 5.2. Tuvojoties projekta noslēgumam būtu ieteicams sarīkot ekspertu un lēmumu pieņēmēju publisku apaļā galda diskusiju par pilotprojekta rezultātiem un aprites ekonomikas tematiku un tālākas iedzīvināšanas nepieciešamību. 5.3. Eksperimentālā ceļa atklāšanas pasākums, piedaloties Satiksmes ministrijas un VARAM pārstāvjiem, vēlams ministru līmenī, lai liktu uzsvaru uz starpinstitūciju sadarbību aprites ekonomikas veicināšanas jomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2021
Īstenotājs Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija
Rīga, Maskavas iela 240-3, LV-1007
Projekta kopējās izmaksas 60 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.