TV raidījums "Adreses"

Reģ Nr. 1-08/463/2014

Projekta mērķis

Vides kvalitātes paaugstināšana Latvijā Piešķirt nozīmi jautājumiem, kas skar estētiskāku, ilgtspējīgāku un dabai draudzīgu dzīves telpu. Celt sabiedrības vides apziņu. • Sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par vides kvalitātes jautājumiem Rosināt interesi un diskusiju par jautājumiem, kas skar cilvēka dzīves telpu - pilsētplānošanu, būvniecību, lauku teritoriālo plānošanu, arhitektūru, ainavu arhitektūru un dabas aizsardzības problemātiku valstī, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas procesus, kaimiņattiecības u.c. • Pilsoniskās iniciatīvas rosināšana Virzot ilgtspējīgā attīstībā balstītas idejas un daudzinot pozitīvos piemērus, rosināt Latvijas iedzīvotājus iesaistīties savas apkārtējās vides veidošanā – gan savas privātās vides (žogmale, balkons, logu rāmji), gan kopīgās sabiedriskās vides (mikrorajona pagalms, skolas sporta laukums, pilsētas plānošana) attīstībā. • Lēmumu kvalitātes celšana pašvaldībās u.c. reģionālās attīstības iestādēs Lēmumpieņēmēju (piem., ierēdniecības, privātu investoru) izpratnes veicināšana, izglītošana. Reģionālās domāšanas veicināšana, cilvēku ieinteresētība un iesaiste arī „nostūru” attīstībā, labo lokālo, reģionālo un nacionālo piemēru daudzināšana.

Projekta uzdevumi

• Veidot augstvērtīgu TV saturu, cilvēcīgi un saistoši uzrunājot auditoriju • Iedvesmot lokālpatriotismam un aicināt izrādīt pilsonisko iniciatīvu savas apkārtējās vides un Latvijas ainavas uzlabošanā • Izceļot labos piemērus, popularizēt videi draudzīgu un estētiski pievilcīgu saimniekošanu individuālā un reģionālā līmenī • Paplašināt televīzijas skatītāju izpratni par jēdziena „vide” nozīmi – vide nav tikai daba, kas jāaizsargā, vide ir visa mūsu dzīves telpa – dzīves vide, un tās kvalitātei ir nozīmīga loma sabiedrības attīstībā un katra indivīda dzīvē. • Rosināt diskusiju un aktualizēt ar Latviju saistītos tematiskos jautājumus par vides kvalitāti un teritoriju attīstību

Projekta rezultāti

Augstvērtīgs, izglītojošs un cilvēciski uzrunājošs raidījums par dzīves vides kvalitāti šodienas Latvijā un idejām tās uzlabošanai. Regularitāte 12 epizodes, reizi nedēļā, darba dienas vakarā LTV1 Ētera periods 2015. gada oktobris - decembris Garums 26 minūtes Auditorija Plānotā auditorija katram raidījumam 70 – 100 tūkstoši LTV1 skatītāju. Plānoti 5 – 15 tūkstoši tiešsaistes skatījumu katram raidījumam. Žanrs Izglītojošs, dzīves stila raidījums

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Vides Filmu Studija
Rīga, Lapu iela 17, LV-1002
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 402.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.