• Sākums >
  • Televīzijas raidījuma "Trīs ceturtdaļas dabā" izveidošana un pārraidīšana

Televīzijas raidījuma "Trīs ceturtdaļas dabā" izveidošana un pārraidīšana

Reģ Nr. 1-08/458/2014

Projekta mērķis

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons ir viena no vadošajām cilvēku ar invaliditāti interesēs aizstāvošajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Savā darbībā esam izvirzījuši vairākas prioritātes. Tādas kā:  Pieejamas vides nodrošināšana  Nodarbinātības jautājumu risināšana cilvēkiem ar invaliditāti  Sociālo pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Tomēr vislielāko akcentu pašreiz liekam tieši uz informācijas nodrošināšanu. Šī mērķa sasniegšanai esam izveidojuši savu televīzijas raidījumu “Trīs ceturtdaļas”, kurā stāstam par dažādām iespējām un izaicinājumiem. Kā galvenās mērķa grupas raidījumam ir it kā cilvēki ar invaliditāti, tomēr pētot skatītājus esam secinājuši, ka mērķa grupa ir gan veci cilvēki, gan cilvēku ar invaliditāti radinieki, gan dažādu līdzētāj profesiju pārstāvji, tādējādi skatītāju mērķa grupa un interesentu ir vairāk kā 60% sabiedrības. Tāpat gribētu uzsvērt, ka raidījums “3/4” ir vienīgais raidījums televīzijā, kas stāsta par invaliditātes problēmām, orientējoties uz visu sabiedrību kopumā. Konkrētā projekta mērķis ir veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu, skatoties no sociāli mazaizsargāto sociālo grupu redzes viedokļa.

Projekta uzdevumi

 Identificēt dažādas ĪADT un apzināt to izmantojamības iespējas  Identificēt ekspertus, kuri spēs sniegt kvalitatīvu stāstījumu par ĪADT  Apzināt raidījuma cikla dalībniekus  Izstrādāt raidījumu scenārijus  Veikt filmēšanas procesu  Kvalitatīvas videomontāžas nodrošināšana  Raidījuma cikla raidīšana RE:TV

Projekta rezultāti

Izveidoti astoņi raidījumi par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, labiem apsaimniekošanas piemēriem.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, k-1, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 16 458.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 562.38 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 094.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.