• Sākums >
  • Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem

Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem

Reģ Nr. 1-08/43/2019

Projekta mērķis

Izglītot jauniešus par sabiedrības ilgtspējas problēmām, kas izraisa dabas resursu noplicināšanos, klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un iespējām pašiem tās risināt ar radošu un lokālu, aprites ekonomiku veicinošu pieeju, veidojot nākotnes karjeru, kā arī ar ilgtspējīgiem ieradumiem šobrīd, ikdienas gaitās.

Projekta uzdevumi

1. iegādāti spēles Eco-Buddy komplekti un spēle izspēlēta vismaz 20 klasēs, 10 skolās (ziņojums ar fotoattēliem); 2. apmācīti un sertificēti 10 pedagogi – spēles Eco-Buddy vadītāji spēles izmantošanai mācību procesā projekta laikā un pēc tā; 3. par dabas un vides problēmām un ilgtspējas jautājumiem uzrunāti vismaz 200 skolēni vismaz no 6 skolām Valmierā, Limbažos, Cēsu novadā; 4. vismaz 50 par ekosistēmu pakalpojumiem un bioloģiskās daudzveidības nozīmi izglītoti skolēni; 5. sagatavots Ģīmes dabas takas un Gaujas krastu Valmierā ekosistēmu pakalpojumu vērtējums un iesniegts Valmieras pilsētas pašvaldībā 6. vismaz 50 par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas iespējām izglītoti skolēni; 7. vismaz 50 par sabiedrisko monitoringu, tā izveidi un pielietošanu, kā arī par pārtikas atkritumiem kā resursu izglītoti skolēni; 8. sagatavots ziņojums par jauniešu veikta sabiedriskā monitoringa metodiku vismaz vienā no projekta aptvertajām administratīvajām vienībām, un tā pielietošanas iespējām, iesaistot un atkal aktualizējot to plašākā sabiedrībā, kā arī ietverot tajā atkritumus/ potenciālos atkritumus kā resursus. 9. sagatavots ziņojums par projekta laikā jauniešu gūtajām atziņām saistībā ar ilgtspējīgu dzīvesveidu šobrīd, ilgtspējīgu profesionālo darbību nākotnē, ilgtspējīgām biznesa idejām. 10.sagatavots ziņojums ar jauniešu atziņām par ilgtspējīgu pilsētplānošanu un teritorijas plānošanu, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot pilnvērtīgu dabas teritoriju sniegto ekosistēmu pakalpojumu izmantošanu, klimata pārmaiņas mazinošiem risinājumiem un dabas un vides resursu atbildīgu izmantošanu

Projekta rezultāti

1. iegādāti spēles Eco-Buddy komplekti un spēle izspēlēta vismaz 20 klasēs, 10 skolās (ziņojums ar fotoattēliem); 2. apmācīti un sertificēti 10 pedagogi – spēles Eco-Buddy vadītāji spēles izmantošanai mācību procesā projekta laikā un pēc tā; 3. par dabas un vides problēmām un ilgtspējas jautājumiem uzrunāti vismaz 200 skolēni vismaz no 6 skolām Valmierā, Limbažos, Cēsu novadā; 4. vismaz 50 par ekosistēmu pakalpojumiem un bioloģiskās daudzveidības nozīmi izglītoti skolēni; 5. sagatavots Ģīmes dabas takas un Gaujas krastu Valmierā ekosistēmu pakalpojumu vērtējums un iesniegts Valmieras pilsētas pašvaldībā 6. vismaz 50 par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas iespējām izglītoti skolēni; 7. vismaz 50 par sabiedrisko monitoringu, tā izveidi un pielietošanu, kā arī par pārtikas atkritumiem kā resursu izglītoti skolēni; 8. sagatavots ziņojums par jauniešu veikta sabiedriskā monitoringa metodiku vismaz vienā no projekta aptvertajām administratīvajām vienībām, un tā pielietošanas iespējām, iesaistot un atkal aktualizējot to plašākā sabiedrībā, kā arī ietverot tajā atkritumus/ potenciālos atkritumus kā resursus. 9. sagatavots ziņojums par projekta laikā jauniešu gūtajām atziņām saistībā ar ilgtspējīgu dzīvesveidu šobrīd, ilgtspējīgu profesionālo darbību nākotnē, ilgtspējīgām biznesa idejām. 10.sagatavots ziņojums ar jauniešu atziņām par ilgtspējīgu pilsētplānošanu un teritorijas plānošanu, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot pilnvērtīgu dabas teritoriju sniegto ekosistēmu pakalpojumu izmantošanu, klimata pārmaiņas mazinošiem risinājumiem un dabas un vides resursu atbildīgu izmantošanu

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Valmieras Attīstības aģentūra
Valmiera, Purva iela 12A, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 11 039.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 935.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 935.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.