• Sākums >
  • Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Reģ Nr. 1-08/42/2023

Projekta mērķis

Īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projekta uzdevumi

1. Pludmales apsaimniekošana: • Atkritumu, t.sk., mirušo dzīvnieku savākšana un utilizēšana, • Pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem, • Tualešu asenizācija un uzturēšana; 2. Peldvietu labiekārtošana: • Pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana, • Tualešu iegāde un uzstādīšana; • Solu izgatavošana un uzstādīšana, • Informatīvo zīmju uzstādīšana; • Pludmales futbola laukuma izveide; • Boju izvietošana; • Atkritumu urnu uzstādīšana; • Pludmales labiekārtojuma elementu atjaunošana; • Peldvietu zonu norobežošana; 3. Piekļuves nodrošināšana pludmalei: • Laipu, noeju izbūve, atjaunošana.

Projekta rezultāti

Līdz 2023. gada 1.novembrim projektā ir sasniegti sekojoši rezultatīvie rādītāji: 1) Ādažu novada pašvaldībā: a) Nodrošināta atkritumu apsaimniekošana un savākto atkritumu izvešana no piekrastes; b) Carnikavā Laivu ielas galā tika izvietotas 2 pārvietojamās biotualetes; c) 19 km garā pludmales zonā tika izvietotas 20 atkritumu urnas. 2) Dienvidkurzemes novada pašvaldībā: a) Iegādāts sporta aprīkojums Pāvilostas piekrastei (2 piekrastes futbola vārti, 2 pludmales volejbola laukumu līnijas, 2 pludmales futbola laukuma līnijas, 1 pludmales tenisa laukuma līnijas); b) 2 pārģērbšanās kabīnes Nīcas pag. Bernātos un Vērgales pag. Ziemupē; c) 6 enkurbojas drošības veicināšanai Rucavas pag. Papē un Nīcas pag. Bernātos; d) Uzstādītas 4 informatīvās planšetes Pāvilostā un Nīcas pag. Bernātos; e) Nojumes uzlabošanas darbi Medzes pag. “Liedagos”; f) Iegādāta koka laipas nobrauktuve 30 m garumā un 2 soliņi Vērgales pag. Ziemupē; g) Uzstādīti 4 soliņi Medzes pag. “Liedagos”; h) Uzturēts kārtībā Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes novada teritorijas posms 96 km garumā. 3) Liepājas valstspilsētas pašvaldībā: a) Uzstādīts viens abpusējs informatīvs stends Liepājas Jūrmalas parkā – pie izejas uz jūru Pērkones ielas galā; b) Uzstādīts viens vienpusējs informatīvs stends Liepājas Jūrmalas parkā – pie izejas pie izejas uz jūru Vaiņodes ielas galā; c) Veikta jūraszāļu un izskalojumu savākšana Liepājas valstspilsētas pludmales teritorijā, izvešana un legāla utilizēšana. 4) Limbažu novada pašvaldībā: a) Sakopta un uzturēta piekrastes josla 61,9 km garumā; b) Ainažu pludmalē uzstādīti 2 soliņi, Salacgrīvas pludmalē 2 abpusējie soliņi, 8 riteņu novietnes, izvietotas 5 bojas. 5) Rīgas valstspilsētas pašvaldībā: a) Vecāķu peldvietas teritorijā uzstādīti 6 pludmales soli. 6) Saulkrastu novada pašvaldībā a) Uzstādītas 5 pārģērbšanās kabīnes 7) Talsu novada pašvaldībā a) Sakopta un uzturēta pludmales josla 85 km garā joslā 8) Tukuma novada pašvaldības Engures pagasta pārvaldē: a) Sakopta un apsaimniekota pludmale 49 km garumā; b) Engures pludmalē izvietoti ar virvi savienoti koka mietiņi pludmales zonas nodalīšanai. 9) Tukuma novada pašvaldības Lapmežciema pagasta pārvaldē: a) Sakopta un apsaimniekota pludmale 7 km garumā; b) Iegādātas un uzstādītas 4 atkritumu urnas suņu ekskrementiem (Ragaciems 2 gab., Lapmežciems 1 gab., Bigauņciems 1 gab.) un divpusējs jūras sols Bigauņciema pludmales teritorijā, divi pludmales soli Lapmežciema pludmalē pie izejas uz jūru. 10) Ventspils novada pašvaldībā: a) Nodrošina atkritumu savākšanu pludmales teritorijā; b) Uzstādīti 2 jauni 7 m3 nomāti konteineri un 2 esošo 7 m3 konteineru apkalpošana. 12 reizes izvesti atkritumi šādās vietās: Jaunupe, Tārgales pagastā; Lielirbes kapsēta; Silmalu kapi; Jūrkalnes katlu māja; Vārves pagasts pie NATO nobrauktuves; c) Izgatavoti 40 koka atkritumu konteineri: Užavas pagastam - 8; Jūrkalnes pagastam - 10; Vārves pagastam - 8; Tārgales pagastam – 14. 11) Ventspilī: a) Attīrītas 4 pieejas jūrai no smilšu sanesumiem, kā arī izgatavota jaunas kāpnes pāri kāpai 30 m garumā (1,2 m platumā) un nomainīts koka klājs 25 m garumā (4 m platumā).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2023
Īstenotājs Latvijas Pašvaldību savienība
Rīga, Mazā Pils iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 203 734.75 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 200 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 200 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.