• Sākums >
  • Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei

Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei

Reģ Nr. 1-08/42/2022

Projekta mērķis

Lai izveidotu veiksmīgu un datos pamatotu saldūdeņu biotopu monitoringa tīklu Bioloģiskās daudzveidības monitoringa ietvaros gan Natura 2000, gan fona monitoringam, kā arī iestrādes vienotam Virszemes ūdeņu monitoringa un saldūdeņu biotopu monitoringa tīklam, ir nepieciešams veikt Dabas skaitīšanā apsekoto upju un ezeru transekšu posmu digitizāciju. Uz šo apsekojumu vietu pamata tiks veidots saldūdeņu biotopu monitoringa tīkls, veicot vairākus uzdevumus - izvērtēt upei nepieciešamo monitoringa vietu skaitu atkarībā no upes sateces baseina laukuma un izvēlēties atbilstošākās vietas, salīdzināt ar Virszemes ūdeņu monitoringa staciju atrašanās vietām, izvērtēt iespējamību apvienot saldūdeņu biotopu monitoringu vietas ar zivju un bezmugurkaulnieku uzskaites vietām, kā arī veicot saldūdeņu biotopu poligonu grupēšanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt Dabas skaitīšanā apsekoto transekšu digitizēšanu; 2. Veikt ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu grupēšanu monitoringa plānošanas ietvaros; 3. Izveidot priekšlikumus vienotam virszemes ūdeņu monitoringa un saldūdeņu biotopa monitoringa tīklam.

Projekta rezultāti

1. Digitizēta informācija par Dabas skaitīšanas projektā dabā apsekotajiem upju biotopu posmiem (1777) / makrofītu transektēm (1777) (kartogrāfisks materiāls *.gdb vai *.shp formātā) 2. Digitizēta informācija par (994) Dabas skaitīšanas projektā dabā apsekotajām ezeru makrofītu transektēm (pārskata tabulas *.xls vai *.xlsx formātā un kartogrāfisks materiāls *.gdb vai *.shp formātā) 3. Veikta ES nozīmes saldūdeņu biotopu poligonu grupēšana un noteikts katrai grupai nepieciešamais apsekojamo objektu skaits (pārskata tabulas *.xls vai *.xlsx formātā un kartogrāfisks materiāls *.gdb vai *.shp formātā) 4. Izveidota pārskata karte ar Dabas skaitīšanā apsekotajām upju un ezeru transektēm, veikts to salīdzinājums ar virszemes ūdeņu monitoringa staciju vietām (kartogrāfisks materiāls *.gdb vai *.shp formātā) 5. Izstrādāts priekšlikums ES nozīmes saldūdeņu biotopa monitoringa tīklam (pārskata tabulas *.xls vai *.xlsx formātā un kartogrāfisks materiāls *.gdb vai *.shp formātā) 6. Sagatavots metodisks materiāls par saldūdeņu biotopu monitoringa tīklu Bioloģiskās daudzveidības monitoringa ietvaros, ietverot informāciju par visiem augstāk minētajiem punktiem (*.doc vai *.docx formātā).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2023
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 30 163.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 163.54 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 163.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.