• Sākums >
  • Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos

Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos

Reģ Nr. 1-08/42/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu potenciāli piesārņojošo ķīmisko vielu identifikācijas procedūru, pielietojot ultra augstas izšķirtspējas masspektrometrijas iekārtas un masspektru datubāzi Thermo Compound Discoverer 2.0. Papildus masspektrometrijas mērījumiem ir paredzēts veikt skrīninga vielas identificēšanas testus, pielietojot Furjē transformācijas infrasarkanās spektrometrijas metodi un pesticīdu/toksisko vielu spektru bibliotēku. Pēc metodoloģijas izstrādāšanas ir paredzēt aprobēt procedūru, veicot 50 dažādu paraugu testēšanu (30 – ūdens un 20 – augsnes paraugi), kuriem ir pievienoti potenciāli piesārņotāji no dažādām ķīmisko vielu klasēm – pesticīdi, naftas produkti, sāļi, ķīmiskie šķīdinātāji u.c.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt analītisko metodoloģiju, pielietojot Institūta “BIOR” rīcībā esošo Orbitrap un jonu ciklotrona resonanses MS, kā arī Thermo Compound Discoverer 2.0 MS spektru bibliotēku nezināmo ķīmisko savienojumu noteikšanai apkārtējās vides objektos; 2. Veikt pilotpētījumu, pielietojot masspektrometrijas metodoloģiju 50 vides paraugu testēšanai (30 – ūdens un 20 – augsnes paraugi), kuriem dažādās koncentrācijās ir pievienoti potenciāli piesārņotāji no dažādām ķīmisko vielu klasēm – pesticīdi, naftas produkti, sāļi, ķīmiskie šķīdinātāji u.c. Šajā pētījuma daļā ir paredzēts veikt papildus analīzes sadarbībā ar Organiskās sintēzes institūtu (OSI), pielietojot kodolmagnētiskās rezonanses spektrometriju. 3. Iegādāties Furjē transformācijas infrasarkano spektrometru (IS) un bīstamo ķīmisko vielu spektru bibliotēku un aprobēt šo metodoloģiju nezināmās izcelsmes vielu (pesticīdi) noteikšanai 4. Sarīkot semināru VVD inspektoriem par masspektrometrijas un Furjē transformācijas IS pielietojamību ķīmisko vielu noteikšanai apkārtējās vides objektos, par paraugu ņemšanas vadlīnijām, kā arī skrīninga mērījumu iespējām piesārņojuma vietās, pielietojot IS metodi.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta analītiskā metodoloģija uz MS pamata nezināmo ķīmisko vielu identifikācijai, kas izstrādāta atbilstoši VVD inspektoru vajadzībām. 2. Izstrādāts piedāvātās metodoloģijas aprobācijas protokols ar ķīmisko savienojumu identifikācijas koncentrācijām un atklāšanas statistisko varbūtību. 3. Iegādāts un VVD inspektoriem pieejams (10 gadu laikā pēc projekta beigām - bezmaksas) Furjē transformācijas infrasarkano spektrometrs (IS) ar bīstamo ķīmisko vielu spektru bibliotēku. 4. Noorganizēts viens mācību seminārs VVD inspektoriem par aktuālākajām mūsdienu ķīmisko vielu identifikācijas iespējām, pilnveidojot VVD inspektoru profesionālās zināšanas.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.07.2021
Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Projekta kopējās izmaksas 58 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 58 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 250.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.