• Sākums >
  • Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, I kārta

Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, I kārta

Reģ Nr. 1-08/427/2014

Projekta mērķis

Izveidot informatīvi - izglītojošu un estētiski pievilcīgu mūsdienīgu ekspozīciju par Latvijas savvaļas augu un sēņu sugu daudzveidību dabiskā mežā.

Projekta uzdevumi

- izveidot ekspozīciju, kurā izvietotie dabas objekti skaita, apjoma un izteiksmības ziņā būtu pārāki par interjera elementiem; - eksponātu (sugu) atlasi veikt pēc stingriem kritērijiem, kas saskan ar ekspozīcijas mērķiem – fokusēties uz sugām, kas raksturo dabisku mežu. (Iespēju robežās rādīt no dabas ņemtus objektus, taču, ja tas nav iespējams, izgatavot naturāla izskata modeļus); - vienkāršā un uzskatāmā veidā izskaidrot redzamās un neredzamās saites starp dažādām sugām vai organismu grupām, kas visas kopumā veido veselīgu meža vidi; - izveidot Latvijas ainavas fragmenta demonstrējumu nelielā ekspozīcijas telpas daļā (diarammas veidā), kas parādītu dažādu augu un sēņu sugu „vietu dabā”; - veicinot padziļinātu interesi par eksponētajiem objektiem, ekspozīcijā integrēt domāšanas spēles (jautājumi/atbildes, saliekamās mīklas u.c.) un arī daļēju iespēju objektus iepazīt caur sajūtām (dabisku materiālu aptaustīšana, pētīšana palielinājumā, „skats no pazemes”, dabas materiālu smaržas utt.); - izveidot mobilu izpētes zonu grupu nodarbību un mini-izstāžu vajadzībām; - sagatavot faktu un attēlu materiālu ekspozīcijā izvietotos datoros, kur būtu papildus informācija tiem apmeklētājiem, kas vēlas iegūt plašāku skatu par eksponētajiem objektiem vai procesiem dabā; - sagatavot izglītojošas programmas dažādai mērķauditorijai (pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, skolotājiem).

Projekta rezultāti

Pirmās kārtas rezultāti - sagatavota telpa ekspozīcijas montāžai; - pilnveidots un precizēts mākslinieciskais projekts; - sagatavots ekspozīcijas tehniskais projekts; - sagatavots ekspozīcijas tematiskais saturs un izkārtojums; - sagatavotas izglītojošas programmas dažādai mērķauditorijai (pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, skolotājiem), kuras būs pieejamas muzejā un Latvijas reģionos; - ievākti ekspozīcijai nepieciešamie dabas materiāli; - telpa sagatavota eksponātu un tehnikas izvietošanai, kas projekta otrās kārtas darbu rezultātā nodrošinās pilnīgu ekspozīcijas izveidošanu, līdz ar to, kopējie projekta rezultāti būs: - izveidota mūsdienīga ekspozīcija, kas ar interaktīvu elementu palīdzību iepazīstinās apmeklētāju ar Latvijas savvaļas augu un sēņu sugu daudzveidību dabiskā mežā; - paplašināts muzeja tematiskais piedāvājums; - eksponēts muzeja krājums atbilstoši prasībām un nodrošināta plašāka krājuma pieejamība sabiedrībai; - veicināta interese sabiedrībā par Latvijas dabu, tās daudzveid; - pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits, kas, kā rāda līdzšinējā pieredze, pieaug atklājot jaunas ekspozīcijas; - celts muzeja pozitīvais tēls gan pašmāju, gan ārzemju apmeklētāju vidū.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.10.2015
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 86 197.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 86 197.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 82 530.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.