• Sākums >
  • Ieteikumi pašvaldībām par saistošo noteikumu izstrādi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā

Ieteikumi pašvaldībām par saistošo noteikumu izstrādi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā

Reģ Nr. 1-08/426/2015

Projekta mērķis

Lai nodrošinātu vienotu pieeju un praksi visās pašvaldībās, sagatavot praktiskus ieteikumus pašvaldībām par saistošo noteikumu izstrādi ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un lietošanai, ievērojot vides aizsardzības prasības un jaunāku tiesisko regulējumu ūdenssaimniecības nozarē.

Projekta uzdevumi

1. Spēkā esošo normatīvo aktu (kas regulē darbības ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā) un saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 4.panta izstrādāto MK noteikumu projekta prasību apkopojums un analīze. Uzskatāmi un skaidri norādīt tās, ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītas jomas, kas jau tiek regulētas, lai pašvaldības, izdodot saistošos noteikumus, to nenoteiktu atkārtoti vai neorganizētu pretēji esošajam regulējumam. 2. Sniegt detalizētu izklāstu par prasībām kādas ir jāievēro vietējām pašvaldībām nosakot pašvaldības iestādi vai izvēloties komersantu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai tās administratīvajā teritorijā vai tās daļā, kā arī nosakot apbūves teritorijas un izstrādājot apbūves noteikumus teritorijās, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas. 3. Sagatavot priekšlikumus par prasībām, kādas vietējās pašvaldības domei ir iespējams noteikt nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, šo sistēmu ekspluatācijai, lietošanai un aizsardzībai, tai skaitā centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvam. 4. Sniegt ieteikumus nosacījumu noteikšanai pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, lai pieslēgtu nekustamo īpašumu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. 5. Sniegt detalizētu izklāstu par prasībām, kādas vietējās pašvaldības domei ir iespējams noteikt saistībā ar lietus ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Aktivitātes – normatīvo aktu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā analīze, ieteikumu sagatavošana (rokasgrāmata) pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei, organizējot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Projekta rezultāti

Sagatavotie ieteikumi būs gatavi lietošanai un publiski pieejami VARAM un Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā. Tā kā VARAM atbilstoši savai kompetencei sniedz atzinumus par visiem pašvaldību izdotajiem saistošajiem noteikumiem, uzlabojumi ieteikumos nebūs nepieciešami un projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas nebūs nepieciešams finansējums.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.04.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 3 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 800.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.