• Sākums >
  • Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā

Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā

Reģ Nr. 1-08/421/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot Alūksnes ezera peldēšanās vietu “Vējiņš” par normatīviem aktiem atbilstošu peldvietu ar labiekārtotu sauszemes daļu un peldvietas ūdens daļu, ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā. Uzstādīt informatīvo stendu sabiedrības informēšanai par ūdens monitoringu, peldvietas hidroloģisko raksturojumu, gultnes morfoloģisko raksturojumu un maksimālo dziļumu. Ilgtermiņa: Vides saglabāšana un aizsardzība, resursu efektīvas izmantošanas veicināšana nodrošinot ilgtspējīgu Alūksnes ezera piekrastes pieejamību un infrastruktūras attīstību, saglabājot vides kvalitāti, nodrošinot iedzīvotāju tiesības dzīvot tīrā un kvalitatīvā vidē. Pozicionēt Alūksnes ezera piekrasti kā mūsdienīgu atpūtas un rekreācijas zonu pie ūdens.

Projekta rezultāti

1. Uzbūvēta pārģērbšanās kabīne. 2. Uzstādītas 2 atkritumu urnas, 4 soliņi un 1 piknika galds. 3. Uzstādīts multifunkcionāls rotaļu komplekss. 4. Uzstādītas bojas 50 m garumā peldzonas norobežošanai. 5. Veikta ezera pamatnes tīrīšana, pludmales smilts piebēršana, nodrošinot nelielu slīpumu un drošu ezera pamata reljefu. 6. Veikta peldvietas krasta zonas izlīdzināšana, nodrošinot ērtu pieeju peldvietas ūdenim. 7. Izbūvēts gājēju celiņš. 8. Uzstādīts informatīvais stends.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 15.11.2019
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Alūksne, Pilssalas iela 10, LV-4301
Projekta kopējās izmaksas 70 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.