• Sākums >
  • Ziemeļu upespērlenes un peldošā ezerrieksta dzīvotņu ūdens kvalitātes novērtēšana

Ziemeļu upespērlenes un peldošā ezerrieksta dzīvotņu ūdens kvalitātes novērtēšana

Reģ Nr. 1-08/41/2022

Projekta mērķis

Latvijā esošo Ziemeļu upespērlenes (Margaritifera margaritifera) un ezerrieksta (Trapa natans) dzīvotņu ūdens kvalitātes raksturošana veicot to hidroķīmisko novērtējumu.

Projekta uzdevumi

Darba uzdevumi projekta mērķa sasniegšanai sagatavoti atbilstoši direktīvas 2000/60/EK prasībām, kas nosaka, ka upju un ezeru ūdensobjektu ekoloģisko kvalitāti nosaka, pamatojoties uz trīs kvalitātes elementu grupām: bioloģiskie; vispārīgie fizikāli ķīmiskie; un hidromorfoloģiskie kvalitātes elementi. Projekta ietvaros tiks veikts vispārīgi fizikāli ķīmisko parametru novērtējums, kuru datu iztrūkums un to potenciālā mainība ir visbūtiskākā.

Projekta rezultāti

1. Veikts Ziemeļu upespērleņu dzīvotņu apsekojums un hidromorfoloģisko izmaiņu identificēšana dažādos posmos 10 upēs Latvijā; 2. Veikts hidroķīmiskais novērtējums esošajos upju posmos, to pietekās un citos tieši ietekmējošajos objektos, veicot ūdens kvalitātes novērtējumu astoņas reizes projekta īstenošanas laikā; 3. Veikts apsekojums un hidroķīmiskais novērtējums 4 ezeros Latvijā, to pietekās (pēc DAP norādījumiem), veicot ūdens kvalitātes novērtējumu astoņas reizes projekta īstenošanas laikā; 4. Veikt peldošā ezerrieksta audžu blīvuma un sastopamības novērtējumu; 5. Sagatavots Ziemeļu upespērleņu un peldošā ezerrieksta dzīvotņu ūdens kvalitātes novērtējums atskaites formā ar iekļautām iegūtajām datu kopām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 25 501.30 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 501.30 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.