• Sākums >
  • Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai

Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai

Reģ Nr. 1-08/41/2013

Projekta mērķis

Informatīvu pasākumu organizēšana ar mērķi veicināt piekrastes pašvaldību lēmumu pieņēmēju, plānotāju, uzņēmēju un citu iesaistīto pušu izpratni par piekrastes aizsargrisinājumiem, par piekrastes sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem un to ekonomisko novērtēšanu kā inovatīvu metodi vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.

Projekta uzdevumi

1) Informatīvu vienas dienas akciju organizēšana izvēlētajām mērķa grupām trīs piekrastes reģionos 2) Izvēlēto mērķa grupu informēšana par krastu eroziju, tās ietekmi uz piekrastes ekosistēmām, pašvaldību tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību, kā arī iespējamiem piekrastes aizsargrisinājumiem. Labo un slikto piemēru demonstrācija. 3) Izvēlēto mērķa grupu informēšana par piekrastes ekosistēmu ekonomisko novērtējumu kā metodi piekrastē īstenojamo un plānoto projektu ekonomiskās un tehniskās lietderības novērtēšanai attiecībā pret dabas vērtību aizsardzību. 4) Izvēlēto mērķa grupu informēšana par esošo situāciju piekrastes vides aizsardzības politikā un iespējamiem risinājumiem tās veidošanā vietējā pašvaldību līmenī. 5) Akciju rezultātu apkopošana un publicēšana

Projekta rezultāti

1) Organizētas trīs informatīvas vienas dienas akcijas trīs piekrastes reģionos 2) Veicināta izvēlēto mērķa grupu izpratne par krastu eroziju, tās ietekmi uz piekrastes ekosistēmām, pašvaldību tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību. 3) Sniegta informācija par iespējamiem piekrastes aizsargrisnājumiem pret krastu eroziju, demonstrēti labie un sliktie piemēri. 4) Veicināta izpratne izvēlēto mērķa grupu par ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko novērtējumu kā metodi piekrastē īstenojamo un plānoto projektu ekonomiskās un tehniskās lietderības novērtēšanai attiecībā pret dabas vērtību aizsardzību; 5) Veicināta izpratne izvēlēto mērķa grupu par ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko novērtējumu kā atbalsta metodi vides aizsardzības politikas veidošanā

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2013
Īstenotājs Baltijas krasti
Rīga, Kr.Barona iela 31a-19, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 9 734.83 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 511.93 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 427.90 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.