• Sākums >
  • Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai

Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/417/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot publiski pieejamu, drošu laivu ielaišanas vietu Saldus ezerā, apzaļumot un labiekārtot pieguļošo teritoriju. Ilgtermiņa: Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un infrastruktūru Saldus ezera malā atbilstoši universālā dizaina principiem, veidojot to par vietējas un reģionālas nozīmes tūrisma objektu un aktīvās atpūtas vietu, nodrošināt publisko ūdeņu vides pieejamību, drošību, kā arī antropogēnās slodzes mazināšanu.

Projekta uzdevumi

Veikt būvprojekta izstrādi Paplašināt esošo aktīvās atpūtas pludmali- izveidot laivu ielaišanas vietu ūdenī (slipu). Izveidot slipa nogāzi Ierīkot gājēju tiltiņu. Veikt grunts un dūņu pārsūknēšanu ar zemessūcēju. Veikt niedru pļaušanu un savākšanu. Uzstādīt parka solus Uzstādīt atkritumu urnu Uzstādīt informatīvo stendu. Veikt autoruzraudzību Veikt būvuzraudzību Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) iesniegti ģeotelpiskie dati par veiktajām apsaimniekošanas aktivitātēm un izveidoto infrastruktūru

Projekta rezultāti

Izstrādāts būvprojekts- 1līgums Paplašināta esošā aktīvās atpūtas pludmale- izveidota laivu ielaišanas vieta ūdenī (slips) - 1 obj Izveidota slipa nogāze - 50m2 Ierīkots gājēju tiltiņš- 17m2 Veikta grunts un dūņu pārsūknēšana ar zemessūcēju- 3450 m3 Veikta niedru pļaušana un savākšana- 4244 m2 Uzstādīti parka soli- 2 gab Uzstādīta atkritumu urna- 1 gab Uzstādīts informatīvais stends- 1 gab Veikta autoruzraudzība- 1 līgums Veikta būvuzraudzība- 1līgums

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 15.05.2020
Īstenotājs Saldus novada pašvaldība
Saldus, Striķu iela 3, LV-3801
Projekta kopējās izmaksas 71 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.