• Sākums >
  • Sabiedrisko vides inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana

Sabiedrisko vides inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana

Reģ Nr. 1-08/415/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Valsts vides dienesta pilnvaroto personu - sabiedrisko vides inspektoru zvejas un makšķerēšanas kontrolē) kvalifikācijas celšana un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu - sabiedrisko vides inspektoru un valsts vides inspektoru sadarbības veicināšana.

Projekta uzdevumi

1) Seminārs 30 cilvēkiem Rīgā; 2) Seminārs 30 cilvēkiem Ventspils reģionā; 3) Seminārs 30 cilvēkiem Madonas reģionā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks apmācīti 84 sabiedriskie inspektori par aktualitātēm zvejas un makšķerēšanas kontrolē. Ilgtspējīgs rezultāts būs efektīvāka zvejas un makšķerēšanas kontrole, kur savstarpēji sadarbojoties Valsts vides dienesta pilnvarotajām personām – sabiedriskajiem vides inspektoriem un valsts inspektoriem pieaugs atklāto pārkāpumu skaits. Pateicoties Valsts vides dienesta pilnvaroto personu - sabiedrisko vides inspektoru līdzdarbībai zivju resursu kontroles veikšanā, tiek veicināta sabiedrības iesaistīšana valsts pārvaldē un paaugstināta sabiedrības uzticība tai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 1 350.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 350.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 350.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.