• Sākums >
  • Piesārņojuma bioloģisko efektu novērtējums Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitātes kritērijam D8

Piesārņojuma bioloģisko efektu novērtējums Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitātes kritērijam D8

Reģ Nr. 1-08/415/2014

Projekta mērķis

Ieviest un novērtēt bioloģisko efektu metodes bīstamo vielu piesārņojuma noteikšanā. Veikt bioloģisko efektu novērtējumu Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitātes kritērijam D8, noteikt laba vides stāvokļa robežu un labas vides kvalitātes mērķi.

Projekta uzdevumi

1) Pārbaudīt Latvijas apstākļos divas jaunas bioindikatoru metodes- PAH metabolītus un gliemežu imposeksu, novērtējot to piemērotību Latvijas apstākļiem. Veicamās aktivitātes 1.1) Kuģu satiksmes radītais naftas produktu piesārņojumu uzskatāms par galveno PAH avotu vidē. Uzsākot projektu plānots novērtēt kuģu satiksmes intensitāti Latvijas piekrastes jūras akvatorijā, izveidojot kuģu satiksmes radītās slodzes kartes. Slodžu gradientā paredzēts ievākt plekstes un/vai jūrasgrunduļus vismaz 3 piesārņotās (potenciāli lielāko ostu akvatorijas), 3 vidēji piesārņotās un 3 tīrās vietās Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līcī pavasara un vasaras sezonās, ievācot žults paraugus. Uzsākt PAH metabolītu analīzi LHEI laboratorijā izmantojot fiksētā viļņu garuma fluorescences metodi. Paralēli veikt PAH ķīmiskās analīzes ievākto zivju aknās. Veikt bioindikatoru rezultātu un ķīmisko analīžu salīdzinājumu. 1.2) Ievākt Rīgas līcī un Baltijas jūrā pieejamās gliemežu sugas (Hydrobia ulvae, Potamopygris antipodarum, Theodoxus fluviatilis). Novērtēt to izplatības biežumu dažādos biotopos Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē potenciālajā piesārņojuma gradientā. Ievākt gliemežus vismaz 3 potenciāli piesārņotās, 3 vidēji piesārņotās un 3 tīrās vietās Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līcī. Noteikt imposeksa sastopamības biežumu pētāmajās sugās. Paralēli veikt TBT savienojumu ķīmiskās analīzes piemērotā matricā. Veikt bioindikatoru rezultātu un ķīmisko analīžu salīdzinājumu. Novērtēt indikatora pielietojamību Latvijas apstākļos. 2) Noteikt 3 biomarķieru (glutationa-S-transferāzes, acetilholīnesterāzes, metalotioneīna) bioloģisko aktivitāti zivīs un/vai moluskos, izvēloties piemērotākos organismus Rīgas līcim un atklātajai Baltijas jūrai.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks ieviestas 2 jaunas bioindikacijas metodes, kā arī aprobētas 4 biomarķieru metodes, kas izmantojamas piesārņojuma radīto bioloģisko efektu novērtēšanā. Detalizēti metožu apraksti tiks apkopoti metožu rokasgrāmatā. Projekta gaitā tiks veidota datubāze par piesārņojums bioloģiskajiem efektiem Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē. Iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar piesārņotāju ķīmiskajām analīzēm un izmantoti novērtējuma sagatavošanai Jūras stratēģijas pamatdirektīvas D8 kvalitātes kritērijam un laba vides stāvokļa noteikšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 52 447.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 447.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.