• Sākums >
  • Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde

Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde

Reģ Nr. 1-08/411/2014

Projekta mērķis

Veikt informācijas apkopošanu un analīzi par Latvijas notekūdeņu dūņu saražotajiem apjomiem, izmantotajām un pieejamajām uzglabāšanas un apstrādes – pārstrādes tehnoloģijām un risinājumiem. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, izstrādāt reģionālajām vajadzībām (finansiāli, klimatiski, ekonomiski pamatotu) algoritmu, ar kura palīdzību notekūdeņu un kanalizācijas uzņēmumi un pašvaldības varētu izvēlēties ekonomiski izdevīgāko un videi draudzīgāko dūņu pārstrādes tehnoloģiju

Projekta uzdevumi

1. Datu apkopošana un analīze – veikt uzglabāto/pārstrādāto/apstrādāto notekūdeņu dūņu apjoma un kvalitātes datu apkopojumu par iepriekšējiem 3 gadiem, veicot arī iegūto datu apstrādi un datu kvalitatīvu analīzi. 2. Tehnoloģiju apkopojums, analīze un novērtējuma izstrāde - Latvijai pielāgotu, SEG emisiju samazinošu dūņu apstrādes/pārstrādes tehnoloģiju izpēte, analīze un pielietojamības definēšana, ņemot vērā dažādu pašvaldību un notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumu komerciālās vajadzības. 3. Pieredzes apmaiņa, apmeklējot strādājošos objektus ārpus Latvijas. Plānotas vizītes uz objektiem Igaunijā un Krievijā. Valstis izvēlētas, pamatojoties uz apsekojuma veikšanā piesaistīto ekspertu pieredzi un ieteikumiem. 4. Anketas - algoritma izstrāde dūņu apsaimniekošanas risinājumu izvēles atbalstam. 5. Secinājumu un rekomendāciju izstrāde dūņu apsaimniekošanas stratēģijas izveidei un atbilstošu politikas plānu sagatavošanai.

Projekta rezultāti

1. Notekūdeņu dūņu kvalitatīvā sastāva apkopojums par 10 Latvijas ūdenssaimniecībām (dažāda mēroga saimniecības, kuras iespējams aptver ierobežotajā projekta īstenošanas periodā). 2. Izstrādāta dūņu apsaimniekošanas risinājumu izvēles anketa – algoritms, tests, kur, atbildot uz jautājumiem par esošo situāciju, tiks piedāvāti vismaz divi alternatīvi, videi draudzīgi risinājumi sadzīves notekūdeņu dūņu apstrādei un izmantošanai. 3. Vairāku alternatīvu, ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu risinājumu piedāvājums. 4. Sagatavoti priekšlikumi politikas veidotājiem un reģionu pašvaldībām dūņu apsaimniekošanas un tālākas izmantošanas jautājumu risināšanai, kā arī turpmākā politikas plāna sagatavošanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Latvijas Biotehnoloģijas asociāciju struktūrvienība CLEANTEHCH LATVIA (Tīro tehnoloģiju klasteris)
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 8 884.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 884.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 884.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.