• Sākums >
  • Ķemeru NP megafaunas novērojumi (saīsinājumā: „ĶNP Mež.kam.proj.”)

Ķemeru NP megafaunas novērojumi (saīsinājumā: „ĶNP Mež.kam.proj.”)

Reģ Nr. 1-08/40/2022

Projekta mērķis

Atbalsts dabas aizsardzības valsts institūcijām noteikto funkciju realizēšanā (kapacitātes celšanai) (MK noteikumi Nr.507 II daļa), Natura 2000 teritorijas pārvaldība.

Projekta uzdevumi

A.Ievākt Audio-vizuālos novērojumus, B.ievāktā material šķirošana un analīze, C.Ievāktā materiāla lietderīga izmantošana.

Projekta rezultāti

1.Iegūta audio-vizuālā informācija par dzīvniekiem (un cilvēkiem) NP meža biotopos viena gada garumā no 10 novērojumu vietām (novērojuma viet/laiks 87 600 stundas) ; 2. 10 uzskaites vietās uzskaitīti un noteikti visi (iespēju robežās) garām ejošie siltasiņu dzīvnieki sākot, kas lielāki par peli (kopējā novērotā platība ~0,5ha), sugu uzskaites dati izmantojami datu bāzei Ozols; 3. Divos mēnešos (2022.g. septembrī, oktobrī) iegūtās fotogrāfijas augšuplādētas vispasaules (starptautiskam) faunas pētījumam un veikta datu analīze izmantojot vietni https://app.wildlifeinsights.org/manage , publicēti rezultāti pieejami internetā; 4. Iesniedzēja un/vai DAP pārvaldītās soc.tīklu mājas lapās un/vai sabiedriskos mēdijos ievietoti vismaz 20 foto/video sižeti ar paskaidrojumiem par dzīvnieku novērojumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Ķemeru nacionālā parka fonds
Jūrmala, "Meža māja", Ķemeri, LV-2012
Projekta kopējās izmaksas 4 972.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 972.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.