• Sākums >
  • „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2021. gadā

„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2021. gadā

Reģ Nr. 1-08/40/2021

Projekta mērķis

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu, attīstību un izplatīšanu lauku tūrismā.

Projekta uzdevumi

1.Sagatavot ZS jaunas sadaļas kritēriju izstrādi ēdināšanas uzņēmumiem: • Kritēriju izstrāde ar skaidrojumiem un risinājumiem; • ievietot tos on-line vērtēšanas sistēmā; • nokomunicēt uzņēmējiem par iespēju; • izveidot atpazīšanas zīmi izvietošanai pie uzņēmuma. 2. ZS pārbaude un sertifikācija: • 24 uzņēmumiem, kam termiņš jāpagarina, un ~10-15 jauni varētu tikt sertificēti, t.sk. edināšanas uzņēmumi; • veikt komisijas inspekcijas braucienu 1 dienas garumā; • sagatavot inspekciju braucienu rezultātus un prezentāciju ZS komisijas sēdei; • noturēt ZS komisijas sēdi, izskatot pretendentus; • izgatavot sertifikātus un tos nogādāt saimniekiem (izsūtot vai pasniedzot). 3. „Zaļā sertifikāta” uzskates līdzekļi: • Papildināt un izgatavot uzlīmes un uzskates lapas (100x8 veidu), t.sk. jauna zīme „Dzeramais ūdens”, Videi draudzīgs uzņēmējs; • digitālas infomācijas pakas sagatavošana saimniecību komunikācijai e-vidē. 4. Apmācību on-line 4 kursu sagatavošana, noturēšana tiešsaistē un ieraksta izveide Yuotube kanālam (~30-45min/kurss). 5. Projekta un ZS publicitātes pasākumi: o Izstrādāt 2 - 3 preses ziņas un e-avīzē ievietot info: izsludinot pieteikšanos, jaunos ZS kritērijus, apmācību kursiem, kā arī informējot par ZS saņēmējiem 2021.gadā; o regulāri komunikācija par Zaļām brīvdienām un to aspektiem LC marketinga kanālos; o komunicēt ar saimniekiem par apmācību materiāliem; o popularizēt Zaļās brīvdienas ar video rullīša palīdzību – soc. tīklos, piedāvājumu e-pastos, komunikācija ar novadu TIC.

Projekta rezultāti

• On-line kritēriju izstrāde ēdinārtajiem, to ievietošana novērtējuma e-sistēmā; • Komunikāciju materiāli saimniecībām: Skaidrojošās uzlīmes – piktogrammas, Vides piederības zīmes un attēli saimniecībās tūristu izglītošanai. Digitālā komunikācijas paka e-videi saimniecībām; • Noorganizēts 1 kopīgs ekspertu brauciens 3-4 saimniecību auditam, komunikāciju materiāli apstiprināti; • Apsekoti ~ 24 lauku tūrisma uzņēmēji + 10-15 jaunas saimniecības, izvērtētas atbilstoši ZS nolikumiem; • Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; • Noorganizēta ZS komisijas sēde, pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu; • Izgatavoti un izsniegti, vai izsūtīti zaļie sertifikāti; • Izstrādātas 2 preses ziņas, veikta ZS popularizēšana medijos; • Noorganizēti 4 apmācību tiešsaistes kursi un izveidots to ieraksts ar uzskates līdzekļiem video versijā YouTube kanālam, ZS pasniegšanas pasākums – seminārs ar ~80 dalībniekiem; Kopumā projekta rezultātā, atbilstoši projekta mērķim, caur Zaļā sertifikāta darbību pieaugs sabiedrības vides apziņa un izpratne par dabas saudzēšanu, veicot uzņēmējdarbību, kas izmanto dabas resursus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2021
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 12 223.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 045.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 045.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.