• Sākums >
  • Vides izglītība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Vides izglītība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Reģ Nr. 1-08/404/2008

Projekta mērķis

Informēt Latvijas iedzīvotājus par vides izglītības un vides izglītojošā tūrisma piedāvājumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) - Slīteres nacionālajā parkā (SNP), Ķemeru nacionālajā parkā (ĶNP), Gaujas Nacionālajā parkā (GNP), Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (ZBR), Teiču dabas rezervātā (TDP), Rāznas nacionālajā parkā (RNP) un veicināt vides izziņu, dabas izpratni un videi draudzīgu ceļošanu.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot vides izglītības programmas un vides izglītojošā tūrisma piedāvājumu ĪADT sadarbībā ar ĪADT administrācijām. 2. Izstrādāt brošūras tekstus, piemeklēt un/vai sagatavot nepieciešamās fotogrāfijas, sagatavot kartogrāfisko materiālu – A3 Latvijas karte ar ĪADT, A6 formāta kartes shēma katrai ĪADT. 3. Veikt cenu aptauju par maketa izstrādes un tipogrāfijas pakalpojumu sniegšanu brošūras iespiešanai. 4. Saskaņot sagatavoto maketu ar katru ĪADT, nepieciešamības gadījumā veikt labojumus un papildinājumus. 5. Tipogrāfiski iespiest brošūru 15 000 eksemplāru metienā latviešu valodā. 6. Noorganizēt brošūras prezentācijas pasākumu un informēt par projekta rezultātiem masu mēdijus. 7. Izplatīt brošūru tūrisma informācijas centros Latvijā, izglītības pārvaldēs, ĪADT informācijas centros un apsaimniekotajos objektos. 8. Sagatavot brošūras elektronisko formātu ievietošanai ĪADT mājas lapās.

Projekta rezultāti

1. Apkopotas vides izglītības programmas ĪADT un vides izglītojošā tūrisma piedāvājumu ĪADT. 2. Izstrādāti brošūras teksti, piemeklētas vai sagatavotas nepieciešamās fotogrāfijas, izstrādāts kartogrāfiskais materiāls. 3. Sagatavots brošūras makets un tipogrāfiski iespiesta brošūra par vides izglītības programmām un vides izglītojošā tūrisma piedāvājumu ĪADT. 4. Sagatavots brošūras elektroniskais formāts un ievietots ĪADT mājas lapās. 5. Noorganizēts brošūras prezentācijas pasākums ar apmēram 70 dalībniekiem. 6. Sagatavota un izplatīta informācija par ieviesto projektu un tā rezultātiem masu mēdijos – presē, interneta vidē – vismaz 20 publikācijas dažādos nacionālos un reģionālos informācijas avotos. 7. Izplatīta brošūra ap 2000 eksemplāru tūrisma izstādē „Balttour”, ap 3000 eksemplāru izglītības pārvaldēs, kas nodrošina tālāku izplatīšanu vispārizglītojošās skolās, ap 6000 eksemplāru ap 45 tūrisma informācijas centros Latvijā, ap 4000 eksemplāru ĪADT informāciju centros un apsaimniekotajos tūrisma objektos.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2008
Īstenotājs Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija "Latturinfo"
Salacgrīva, Rīgas iela 10A, LV-4033
Projekta kopējās izmaksas 15 576.18 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 042.04 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 960.10 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.