Nemēslo mežā

Reģ Nr. 1-08/3/2022

Projekta mērķis

1)Mazināt atkritumu daudzumu, ko cilvēki atstāj mežos un citās dabas platībās, aicinot un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos mežu, atpūtas un dabas objektu sakopšanā; 2)Īstenot, pilnveidot un attīstīt 2005. gadā veiksmīgi uzsākto informatīvo sociālās atbildības kampaņu, kas vērsta pret mežu piesārņošanu un tās radītajām sekām, veicinot sabiedrības attieksmes un uzvedības maiņu pret atkritumu atstāšanu mežos.

Projekta uzdevumi

1. Izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšana par meža, kā arī citu dabas platību aizsardzību bērnu, vecāku un skolotāju mērķauditorijās. 2. Bērnu un jauniešu izglītošana par meža piesārņošanas tematiku skolās un nometnēs. 3. Mežu un citu dabas objektu piesārņotības jautājumu aktualizēšana

Projekta rezultāti

Sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu AS „Latvijas valsts meži” jau kopš 2005.gada īsteno kampaņu „Nemēslo mežā” – 2022. gadā iecerēts turpināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par meža un citu dabas platību aizsardzības jautājumiem. 2022. gada projekta realizācijas noslēgumā plānoti šādi rezultāti: 1) Noorganizēta ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” norise vismaz 100 Latvijas bērnudārzos, iesaistot vismaz 2000 pirmsskolas audzēkņu aktivitātēs par tīriem mežiem. 2) Izstrādāta jauna un pilnveidota versija metodiskajiem materiāliem pirmsskolām “Cūkmena detektīvi”. 3) Noritējušas vairāk kā 100 Cūkmena - projekta galvenā tēla – vizītes skolās, bērnudārzos un bērnu nometnēs, publiskos pasākumos, satiekot vismaz 5000 cilvēku. 4) Noorganizēta izglītojoša meža stacija sarunu festivālā “Lampa” bērnu un jauniešu auditorijai par meža vides piesārņojuma problemātiku. 5) Noorganizēti tālākizglītības kursi meža vides izglītībā vismaz 50 pedagogiem, īstenojot IZM akreditētu kursu programmu. 6) Aktualizēts mežu un citu dabas platību piesārņošanas problēmjautājums sociālajos medijos un masu saziņas līdzekļos preses publikāciju, audio un video formā. 7) Sakopti meži, kā arī citas dabas platības publiskās talkās un izglītota sabiedrība ar augstāku vides apziņu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Latvijas valsts meži, AS
Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.