• Sākums >
  • EMAS vadlīniju izstrāde ilgtspējīgai kooperatīvu darbības pārvaldībai

EMAS vadlīniju izstrāde ilgtspējīgai kooperatīvu darbības pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/39/2022

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir vadlīniju izstrāde, lai palīdzētu lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīviem izprast, izvērtēt un sagatavot savu organizāciju, kā arī tās biedrus EMAS (Eko pārvaldības un audita shēma, KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/2026 un (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS)) principu ieviešanai kooperatīvu darbībā, kā arī kooperatīvu apmācība/ informācijas izplatīšana par EMAS, to ietekmi uz ilgtspējīgu, videi draudzīgu un aprites ekonomiku atbalstošu uzņēmējdarbību gan kooperatīva līmenī, gan tā biedru – lauksaimnieku un mežsaimnieku līmenī.

Projekta uzdevumi

Izstrādāt vadlīnijas EMAS principu ieviešanai kooperatīvos, pamatojoties uz trīs dažādu nozaru kooperatīvu: Durbes grauds, Bio Berries Latvia un Mūsu mežs darbības izvērtējumu, lai noteiktu to atbilstības līmeni EMAS principiem, kā arī veikt pārējo kooperatīvu apmācību uz izstrādāto vadlīniju un praktisko piemēru - izvērtēto kooperatīvu pamata.

Projekta rezultāti

1.Veikts trīs kooperatīvu un to biedru darbības izvērtējums atbilstoši EMAS principiem, sagatavoti izvērtējuma ziņojumi katram kooperatīvam, kopā trīs ziņojumi. 2.Izstrādātas vadlīnijas EMAS principu ieviešanai kooperatīvos, vienas vadlīnijas. 3.Sagatavoti trīs darbības plāni izvērtētajiem kooperatīviem par veicamajiem pasākumiem, lai ieviestu kooperatīvu darbībā EMAS, kopā trīs darbības plāni. 4.Veikta pārējo kooperatīvu apmācība/ informācijas pasākumi par EMAS, izstrādātajām vadlīnijām un EMAS ieviešanu kooperatīvos uz praktisku piemēru bāzes, kopā divas apmācības, 30 dalībnieki kopā. 5.Publicitāte par projektu, vismaz piecas publikācijas.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 60 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.