• Sākums >
  • Kapacitātes stiprināšanas pasākumi

Kapacitātes stiprināšanas pasākumi

Reģ Nr. 1-08/37/2023

Projekta mērķis

Stprināt Vides pārraudzības valsts biroja kapacitāti un veiktspēju, sekmēt augstas pievienotās vērtības investīciju projektu izvērtēšanu, lai nodrošinātu veiksmīgāku ekonomikas atveseļošanos un turpmāku izaugsmi, tostarp radot konkurētspējīgu vidi investīciju ieplūšanai ekonomikā.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana ar darba izpildītāju (nepieciešamības gadījumā). 2. Veikti vismaz septiņu investīciju projektu izvērtējumi, atbilstoši normatīvajam regulējumam un noteiktajai kārtībai. 3. Divu portatīvo datoru ar dokstacijām un monitoru iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana VPVB kapacitātes un veiktspējas stiprināšanai.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte, sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei (nepieciešamības gadījumā). 2. Veikta vismaz septiņu investīciju projektu izvērtēšana, atbilstoši normatīvajam regulējumam un noteiktajai kārtībai. Sniegts konsultatīvais atbalsts saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējumu un stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. 3. Tehniskā aprīkojuma (divu portatīvo datoru ar dokstacijām un divu monitoru) piegāde, uzstādīšana un nokonfigurēšana VPVB kapacitātes un veiktspējas stiprināšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 57 093.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 57 093.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 181.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.