• Sākums >
  • Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs

Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs

Reģ Nr. 1-08/37/2022

Projekta mērķis

Uz esošo zināšanu un iestrāžu bāzes pilnveidot mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa metodes upēs un jūras piekrastes smiltīs, izveidojot vadlīnijas regulāram monitoringam, kas ļautu noteikt un raksturot ar mikroplastmasas piesārņojuma daudzuma izmaiņām saistītas tendences jūras vidē.

Projekta uzdevumi

1. Diskusija ar projekta sadarbības iestādi - VARAM Vides aizsardzības departamentu (VARAM VAD) par projektā sasniedzamajiem mērķiem un praktisko ieguvumu; 2. Informācijas apkopojums par citās ES valstīs eksistējošu mikroplastmasas piesārņojuma monitoringu pludmales smiltīs un upēs; 3. Protokola (LHEI pašlaik izmantotā vadlīniju dokumenta upju un piekrastes smilšu mikroplastmasas piesārņojuma izvērtēšanai) pilnveidošana; 4. Mikroplastmasas paraugu ievākšana; 5. Ievāktā materiāla apstrāde un analīze; 6. Mikroplastmasas piesārņojuma daudzuma, sastāva un telpisko izplatību ietekmējošo faktoru analīze; 7. Monitoringa vadlīniju izveide; 8. Projekta rezultātu prezentēšana organizēta seminārā / vebinārā; 9. Dalība publiskā pasākumā; 10. Dalība zinātniskajā konferencē; 11. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.

Projekta rezultāti

1. Sadarbībā ar VARAM VAD tiek pārrunāti projekta vajadzības, gaita un sagaidāmie rezultāti – sagatavots diskusijas protokols. 2. Informācijas apkopojums par citās ES valstīs eksistējošu mikroplastmasas piesārņojuma monitoringu pludmales smiltīs un upēs, lai izvēlētos optimālāko monitoringa metodoloģiju – sagatavota atskaite. 3. LHEI esošā protokola pilnveidošana materiāla ievākšanai, apstrādei un analīzei, vadoties pēc citu valstu pieredzes. 4. Sezonāli ievākti mikroplastmasa piesārņojuma paraugi piecās lielākajās Latvijas upēs (Venta, Salaca, Gauja, Lielupe, Daugava) un 11 pludmalēs (Liepājas centrs, Akmeņrags, Jūrkalne, Ventspils, Roja, Mērsrags, Engure, Daugavgrīva, Lilaste, Vecāķi, Tūja). Kopā ievākti vismaz 240 paraugi. 5. LHEI mikroplastmasas laboratorijā apstrādāti, attīrīti un analizēti mikroplastmasas paraugi, grupējot tos pēc izmēra, formas un polimēra veida dažādās izmēra grupās. Datu bāzes tabulas veidā izveidošana, kā pielikums atskaitei par mikroplastmasas piesārņojumu upēs un piekrastes smiltīs. 6. Ievācot mikroplastmasas paraugus, tiks atzīmēti arī tādi abiotiskie faktori kā vēja ātrums un virziens, valdošās ūdens straumes, smilšu granulometriskais sastāvs, smilšu akumulācijas un erozijas zonas, nokrišņi pirms paraugu ievākšanas, ūdens līmenis upē, ūdens turbiditāte upē. Šī informācija un dati tiks ņemti vērā, lai izvērtētu to ietekmi uz mikroplastmasas piesārņojuma daudzumu un izplatību. Atsevišķas sadaļas izveidošana atskaitē par ietekmējošiem faktoriem. 7. Izmantojot iegūtos datus, tiks sagatavota atskaite par mikroplastmasas piesārņojuma monitoringu jūras piekrastes smiltīs un upēs ar pievienotiem protokoliem paraugu ievākšanai, apstrādei un analīzei, kā arī priekšlikumiem provizoriskajām robežvērtībām. 8. Projekta rezultāti tiks prezentēti sadarbības iestādei – VARAM VAD un citiem interesentiem klātienes (tam tiks dota priekšroka) vai neklātienes semināra veidā, lai diskutētu par vadlīniju pielietošanu nākotnē, ilgtermiņa monitoringu un piesārņojuma izmaiņu tendencēm. 9. Lai informētu sabiedrību par mikroplastmasas piesārņojuma aktualitāti tiks ņemta dalība vismaz vienā publiskā pasākumā, lai stāstītu par projektu un ar to saistītām aktivitātēm, rezultātiem. Kā piemērs šādiem pasākumiem - Liepājā jūras vides dienas, sarunu festivāls LAMPA, nodarbības skolēniem utml. – pasākuma vietā tiks precizēta projekta īstenošanas laikā. 10. Lai informētu zinātnisko auditoriju par vadlīnijām, monitoringa protokoliem un rezultātiem projekta pārstāvji piedalīsies vienā zinātniskajā konferencē ar mutisku vai stenda referātu. Latvijā vai Eiropā organizētā konferencē, klātienē vai attālināti – dalības vietā tiks precizēta projekta īstenošanas laikā. 11. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkums tiks iesniegts Fonda administrācijā publicēšanai mājaslapā https://lvafa.vraa.gov.lv/

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2023
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 48 936.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 936.58 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 936.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.