Desmit zaļi mezgli

Reģ Nr. 1-08/37/2013

Projekta mērķis

Veicināt bērnu, viņu vecāku un sabiedrības kopumā izpratni par vidi un dabu, to kopsakarībām, problēmām,risinājumiem un aizsardzību, un caur praktiskām aktivitātēm un piemēriem iedrošināt un motivēt aktīvi līdzdarboties vides kvalitātes saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

Organizēt un īstenot divu nedēļu (10 dienu) dienas nometnes programmu Rīgā, dodot iespēju 25 bērniem no Rīgas un tās apkārtnes piedalīties izglītojošās, radošās, praktiskās nodarbībās un aktivitātēs par vidi un dabu; 2) Pirms un pēc nometnes, kā arī tās laikā dažādās tematiskās aktivitātēs iesaistīt bērnu vecākus un sabiedrību kopumā, tādējādi vides kvalitātes saglabāšanu padarot par ģimenes un kopienas aktivitāti ar ilgtermiņa ietekmi; 3) Nometnes organizēšanas un īstenošanas procesā sadarboties ar citām vides un dabas aizsardzības organizācijām un institūcijām, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu lielāku publicitāti un izplatīšanu, kā arī sniedzot ieguldījumu nozares institūciju un organizāciju sadarbības tīklu stiprināšanā; 2 4) Nodrošināt projekta rezultātu publicitāti un izplatīšanu, kā arī izmantošanu turpmākās līdzīgās aktivitātēs;

Projekta rezultāti

1) Vismaz 25 bērni un 50 pieaugušie, kā arī 50 citi sabiedrības locekļi (bērnu draugi, vecvecāki, skolotāji, „homo ecos:” brīvprātīgie) ir ieguvuši labāku izpratni par vidi un dabu, to kopsakarībām, problēmām un aizsardzību, un ir motivēti aktīvi līdzdarboties vides kvalitātes saglabāšanā; 2) Nometnes ietvaros ir radītas 10 bērnu veidotas animācijas īsfilmas (vai viena garāka animācijas filma), kuras pēc tam tiek publicētas internetā un rādītas citos pasākumos; 3) Stiprināts sadarbības tīkls vismaz 5 vides un dabas aizsardzības organizāciju un institūciju starpā; 4) Izstrādāta augstas kvalitātes nometnes programma un aktivitāšu plāni, kurus pēc tam iespējams izmantot citās nometnēs, aktivitātēs, pasākumos, tādējādi veicinot vides izglītību arī pēc šī projekta noslēguma.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.10.2013
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 11 201.29 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 494.22 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 493.71 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.