• Sākums >
  • Informācijas aktualizēšana ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai

Informācijas aktualizēšana ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai

Reģ Nr. 1-08/371/2018

Projekta mērķis

Ūdenstilpju klasifikatora datu un informācijas izvērtēšana, precizēšana un papildināšana, izmantojot jaunākos pieejamos ģeotelpiskos datus un Vietvārdu datu bāzes informāciju par ģeogrāfisko objektu nosaukumiem

Projekta uzdevumi

1. Apzināt Latvijas teritorijā jaunizveidotās mākslīgās ūdenstilpes, noteikt to platību un izvērtēt nepieciešamību šo ūdenstilpju iekļaušanai klasifikatorā; 2. Apzināt par 10 hektāriem mazākas ūdenstilpes, kuras būtu nepieciešams iekļaut klasifikatorā, ņemot vērā to nozīmi dabas aizsardzībā vai kultūrvēsturisko nozīmi; 3. Sagatavot priekšlikumus klasifikatora papildināšanai ar jaunām ūdenstilpēm, norādot to platību, nosacītā viduspunkta koordinātas, iespējamo kodu un pamatojumu konkrētas ūdenstilpes iekļaušanai klasifikatorā, vienlaikus ņemot vērā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veiktās izmaiņas ūdensobjektu sarakstā attiecībā uz ūdenstilpēm (ezeriem, ūdenskrātuvēm vai dīķiem); 4. Izvērtēt klasifikatorā esošo ūdenstilpju, kā arī priekšlikumos iekļauto ūdenstilpju nosaukumu atbilstību Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās Vietvārdu datu bāzes aktuālajai informācijai, nepieciešamības gadījumā saskaņojot objektu nosaukumus ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālistiem; 5. Sagatavot un iesniegt gala atskaiti par ierosinātajām izmaiņām ūdenstilpju klasifikatorā.

Projekta rezultāti

Gala atskaite, kurā iekļauti 1) priekšlikumi esošā ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai ar ūdenstilpēm (4 upju baseinu apgabalu griezumā), 2) priekšlikumi klasifikatorā iekļauto ūdenstilpju nosaukumu izmaiņām atbilstoši Vietvārdu datu bāzes aktuālajai versijai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 15.10.2019
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 5 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 850.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.