• Sākums >
  • Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera un skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia atradņu un dzīvotņu identificēšana un ģeodatubāzes izveide

Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera un skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia atradņu un dzīvotņu identificēšana un ģeodatubāzes izveide

Reģ Nr. 1-08/36/2020

Projekta mērķis

1. Sagatavot ģeotelpisko informāciju par ziemeļu upespērlenes dzīvotnēm un populācijas stāvokli sugas aizsardzības pasākumu uzlabošanai, kā arī nodrošināt Dabas datu pārvaldības sistēmu “OZOLS” ar aktuālo informāciju par ziemeļu upespērlenes atradnēm un dzīvotnēm. 2. Iegūt datus par skabiozu pļavraibeņa zināmo atradņu saistību ar tauriņa barības auga (pļavas vilkmēles Succisa pratensis) augtenēm, izvērtēt to raksturlielumus un iegūt datus tauriņa iespējamā izplatības areāla modelēšanai, kā arī nodrošināt Dabas datu pārvaldības sistēmu “OZOLS” ar aktuālo informāciju par skabiozu pļavraibeņa atradnēm un dzīvotnēm.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot lauka apsekojumiem un datu ievākšanai nepieciešamo informāciju un veikt lauka darbos iesaistīto personu kalibrāciju vienotai datu ievākšanai. 2. Apsekot zināmās ziemeļu upespērleņu atradnes, tajās veikt totālās eksemplāru uzskaites un novērtēt katrā atradnē esošo gliemeņu reproduktīvo stāvokli un vides parametrus. 3. Sagatavot ģeodatubāzi ar detālām eksemplāru konstatēšanas vietām un dzīvotnēm (upju posmi, no kuru kvalitātes primāri atkarīgs mikropopulāciju stāvoklis). 4. Identificēt sugas atradnes un dzīvotnes negatīvi ietekmējošos faktorus un vismaz pusei no dzīvotnēm sagatavot konkrētus negatīvos faktorus mazinošus pasākumus. Uzdevumi (2): 1. Apkopot informāciju par zināmajām skabiozu pļavraibeņa atradnēm un zināmajām pļavas vilkmēles augtenēm no kamerāli pieejamiem datiem. 2. Izvērtēt skabiozu pļavraibeņa atradņu saistību ar zināmajām pļavas vilkmēles augtenēm, identificēt citas atradnes tuvumā esošās iespējamās pļavas vilkmēles augtenes no attālās izpētes un citiem kartogrāfiskiem materiāliem. 3. Skabiozu pļavraibeņa atradnēm, kurām pieejamajos datos neuzrādās tuvumā esošas pļavas vilkmēles augtenes, veikt apsekošanu dabā, lai identificētu pļavas vilkmēles augtenes, kas saistītas ar tauriņa dzīvotni. 4. Veikt datu analīzi par tauriņa atradņu saistību ar pļavas vilkmēles augtenēm un šo atradņu raksturlielumiem.

Projekta rezultāti

1. Sagatavota ģeodatubāze par aktuālajām sugu atradnēm un dzīvotnēm. 2. Novērtēts ziemeļu upespērlenes populāciju lielums katrā dzīvotnē. 3. Aprakstīti konkrēti pasākumi konkrētu ziemeļu upespērlenes dzīvotņu negatīvo faktoru samazināšanai. 4. Iegūti dati par skabiozu pļavraibeņa dzīvotņu saistību ar tā barības auga atradnēm (attālums, augtenes lielums, pļavas vilkmēles sastopamība, augtenes biotops u.tml.) un līdz ar to iespēja novērtēt konkrētās tauriņa populācijas ilgtspēju. 5. Iegūti dati, kas ļauj identificēt perspektīvas skabiozu pļavraibeņa atradnes citur Latvijas teritorijā un plānot mērķtiecīgu to apsekošanu un zināšanu papildināšanu par šīs sugas izplatību. 6. Sagatavota publikācija par skabiozu pļavraibeņa pētījuma rezultātiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Zaļā upe
Limbaži, Priežu iela 10-6, LV-4001
Projekta kopējās izmaksas 29 786.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 786.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 785.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.