• Sākums >
  • Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā

Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā

Reģ Nr. 1-08/36/2019

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis – jauniešu zināšanu, informētības līmeņa paaugstināšana, izpratnes attīstīšana un pilnveidošana par videi draudzīgām saimniekošanas metodēm lauksaimniecībā, kas veicina dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanos, īpaši akcentējot lauksaimniecības un primārās pārtikas ražošanas nozaru lomu iepriekš minēto jautājumu risināšanā. Projekta ilgtermiņa mērķis - jauniešu un sabiedrības izpratnes maiņa par vides un dabas resursu, un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību saimniekojot laukos, kura radusies, pamatojoties uz projekta rezultātā iegūtajām zināšanām par vidi un videi draudzīgu uzvedību, interaktīvo un drukāto materiālu izmantošanu kā informācijas līdzekli par vides un dabas tēmām.

Projekta uzdevumi

1.Noorganizēti un novadīti pasākumi – darbnīcas 3 Latvijas reģionos – kopā 3 pasākumi 2.Katrā pasākumā piedalījušies vismaz 50 dalībnieki – kopā 150 dalībnieki 3.Izveidota mājas lapas sadaļa (LLKA mājas lapas ietvaros) par vides un dabas resursu atbildīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumiem saimniekojot laukos, un baneris par iepriekšminēto mājas lapas sadaļu – 1 mājas lapas sadaļa, 1 baneris 4.Baneris par mājas lapas sadaļu izplatīts un ievietots ar lauksaimniecību saistītu organizāciju un kooperatīvu mājas lapās, ievietots Face Book, tādejādi veicinot mājas lapas sadaļas popularitāti – 7 mājas lapas un/ vai FB lapas, kur atrodams baneris 5.Sagatavots un pavairots buklets par vides un dabas resursu, bioloģiskās daudzveidības jautājumiem saistībā ar atbildīgu saimniekošanu laukos, un izplatīts pasākumos un skolās – 1000 gabali 6.Publikācijas sociālajos tīklos un projektā iesaistīto organizāciju mājas lapās par projekta realizāciju un pasākumiem – vismaz 10 publikācijas

Projekta rezultāti

1. Noorganizēti un novadīti 3 pasākumi 2. Piedalījušies kopā 150 dalībnieki 3. Izveidota 1 mājas lapas sadaļa, 1 baneris 4. Baneris – 7 mājas lapas un/ vai FB lapas, kur atrodams baneris 5. Sagatavots un pavairots buklets – 1000 gabali 6. Sagatavotas vismaz 10 publikācijas

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 11 860.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 999.17 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 999.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.