• Sākums >
  • Atbalsts Zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai

Atbalsts Zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai

Reģ Nr. 1-08/365/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai saskaņā ar „Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam” noteiktajiem rīcības virzieniem.

Projekta uzdevumi

1. Informatīvie semināri Rīgā un vairākos Latvijas reģionos par ZPI iespējām un praktisko pielietojumu. Semināros tiks nodrošināta semināra moderēšana, vadīšana. Iespējamās semināru ziņojumu tēmas un dalībnieki: - par ZPI veicināšanas plānu (VARAM); - par ZI (ekspertu prezentācijas un saturiskais atbalsts); - par jauno publiskā iepirkuma regulējumu (IUB); - par zaļo e-katalogu attīstību (VRAA); - par ZPI ES Struktūrfondos (Centrālā finanšu līgumu aģentūra, sadarbībā ar VARAM); - par līdzšinējo pieredzi (reģionu pārstāvji). Vienlaicīgi semināru laikā dalībnieku anketēšanas vai aptaujas ceļā nepieciešams apzināt iepirkumu speciālistu bažas un aizspriedumus par ZPI. Tiks nodrošināta ministriju, pašvaldību un sabiedrības izglītošana un konsultāciju sniegšanu par ZPI piemērošanu un tā ieguvumiem. 2. Dzīvescikla izmaksu aprēķins: - noskaidrot preču grupas, uz kurām to var attiecināt (transports, elektrotehnika, ēkas u.c.); - apkopot informāciju par pieejamajām aprēķina metodēm. Ņemot vērā, ka līdz 2016.gada aprīlim ir jāpārņem nacionālajos tiesību aktos Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES, kas paredz ar vidi saistītu kritēriju iekļaušanu publiskajos iepirkumos un viens no tiem ir dzīves cikla izmaksu aprēķins, nepieciešams apzināt, kādām preču un pakalpojumu grupām šo metodi var piemērot, kā arī apkopot informāciju par aprēķina metodēm. 3. Dalība izstādē "Vide un Enerģija" - ZPI stends vai prezentācija. Lai popularizētu un skaidrotu ZPI un ZI nozīmīgumu un ieguvumus, nepieciešama dalība izstādē „Vide un Enerģija”, kuras ietvaros plašāku sabiedrības daļu varēs informēt par ZPI/ZI priekšrocībām un ieguvumiem. 4. Priekšlikumu izstrāde ZPI normatīvā ietvara izstrādei. Lai nodrošinātu tiesisko regulējumu un obligātu pasākumu realizēšanu ZI un ZPI veikšanai. 5. Priekšlikumu izstrāde esošo ZPI vadlīniju (ieteikumu) pilnveidošanai vai jaunu vadlīniju izstrādei. Sniegt priekšlikumus vadlīniju uzlabošanai, sniedzot priekšlikumus par tehnisko specifikāciju un kritēriju izstrādes piemērošanu noteiktām preču un pakalpojumu grupām.

Projekta rezultāti

1. Īstenojot projektu, tiks veiksmīgi noorganizēti semināri Latvijas reģionos par ZPI iespējām un praktisko pielietojumu. Tādā veidā nodrošinot, ka Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki, kā arī komersanti ir informēti par ZI iespējām un veikšanas un piemērošanas kārtību. 2. Dzīvescikla izmaksu aprēķins. Ņemot vērā, ka, veicot ZPI, viens no būtiskākajiem faktoriem, kas pierāda un apliecina ZPI lietderīgumu, ir dzīves cikla izmaksu aprēķins, būtiski, lai tiktu identificētas preču un pakalpojumu grupas, uz kurām var attiecināt dzīves cikla izmaksu aprēķinu, veicot ZPI, un kā to var piemērot. Svarīgi izvērtēt, kādas metodes ir pieejamas un kura no metodēm ir piemērotākā Latvijā. 3. Ikgadēji norisinās izstāde „Vide un Enerģija”, izstādes ietvaros tiek plānots informēt sabiedrību par ZPI/ZI piemērošanu un ieguvumiem. 4. Sniegti priekšlikumi ZPI normatīvā ietvara izstrādei. 5. Sniegti priekšlikumi esošo ZPI vadlīniju (ieteikumu) pilnveidošanai vai jaunu vadlīniju izstrādei.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 19 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 600.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.