• Sākums >
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”

Reģ Nr. 1-08/364/2015

Projekta mērķis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) dalība 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”, lai izglītotu sabiedrību un izstādes dalībniekus par dažādiem starpdisciplināriem ar vidi un enerģiju saistītiem jautājumiem, par klimata pārmaiņām Latvijā, to samazināšanas iespējām un pielāgošanos klimata pārmaiņām Latvijā, tādējādi veicinot Latvijā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu pasākumu īstenošanu un pāreju uz oglekļa mazietilpīgu attīstību.

Projekta uzdevumi

11. starptautiskā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstāde „Vide un Enerģija 2015” notiks 2015. gadā no 15. līdz 18.oktobrim. Projekta darba uzdevumi: 1. iznomāt 77 m2 telpas stenda ierīkošanai; 2. izgatavot, uzstādīt un aprīkot ar iekārtām stendu iznomātajā platībā; 3. sagatavot salikumu pieciem sienas paneļiem (planšetēm); 4. apdrukāt un noformēt sienas paneļus; 5. izvietot TV ekrānus un sagatavot tiem paredzētus informatīvus materiālus, kā arī izgatavot citus uzskates līdzekļus 6. izstādes laikā stenda apmeklētājus un izstādes dalībniekus izglītot par dažādiem starpdisciplināriem ar vidi un enerģiju saistītiem jautājumiem, par klimata pārmaiņām Latvijā, to samazināšanas iespējām un pielāgošanos klimata pārmaiņām Latvijā, t.sk. konkrētiem pasākumiem, tehnoloģijām, projektu piemēriem.

Projekta rezultāti

Izstādes apmeklētāji un dalībnieki varēs pilnveidot savas zināšanas par klimata pārmaiņām un iespējamiem risinājumiem klimata pārmaiņu samazināšanai dažādu sabiedrības grupu un dažādu tautsaimniecības nozaru skatījumā, t.sk. konkrētiem pasākumiem, tehnoloģijām, projektu piemēriem. Tiks nodrošināta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu pozitīvās pieredzes izplatīšana. Tiks skaidrota politikas plānošanas dokumentos izvēlēto pasākumu īstenošanas nepieciešamība, iespējas un sagaidāmie rezultāti. Papildus, ņemot vērā gada nogalē plānoto vienošanos par t.s. Kioto protokola aizstājēju, tiks sniegta arī informācija par starptautiskajām klimata sarunām un to sagaidāmo ietekmi uz ES un Latviju; VARAM piedalās izstādē „Vide un Enerģija” kopš 2005.gada. Izstāde “Vide un Enerģija 2015” ir lielākais pasākums Baltijā energoefektivitātes un vides tehnoloģiju jomā. 2014.gadā tā pulcēja 111 dalībniekus no 12 valstīm. 2014.gadā izstādi apskatīja 24 365 apmeklētāji. Izstādi organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar VARAM un Rīgas Enerģētikas aģentūru.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 8 095.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 095.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 672.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.