• Sākums >
  • Videi drošas ķīmisko vielu pārvaldības stiprināšana

Videi drošas ķīmisko vielu pārvaldības stiprināšana

Reģ Nr. 1-08/360/2015

Projekta mērķis

Paaugstināt kapacitāti un efektivitāti ķīmisko vielu pārvaldībā Latvijā. Novērtēt iespējas un izstrādāt aktivitāšu plānu, lai nostiprinātu un attīstītu ķīmisko vielu pārvaldību Latvijā.

Projekta uzdevumi

1.uzdevums: Veikt esošās situācijas analīzi un izstrādāt rekomendācijas par ķīmisko vielu pārvaldības uzlabošanu Latvijā, ieskaitot Nacionālo ieviešanas plānu par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 2005.-2020 aktualizēšanu. 2.uzdevums: Stiprināt vides aizsardzību iestāžu veiktspējas starptautisko konvenciju un konferenču starpsesiju darbā (t.sk. Roterdamas, Stokholmas un Minamatas konvenciju, kā arī SAICM). 3.uzdevums: Veicināt starpsektoru pieeju efektīvā ķīmisko vielu pārvaldībā, nodrošinot ķīmisko vielu pārvaldības aktualizāciju atbilstoši Eiropas Savienības, starptautisko organizāciju, tai skaitā OECD aktualitātēm, vienlaikus veicinot ķīmijas valsts pārvaldes institūciju, industrijas pārstāvju, institūciju un sabiedrības interešu grupu informētību un iesaisti. 4.uzdevums: Veicināt starpsektoru pieeju ķīmisko vielu pārvaldībā un stiprināt industrijas pārstāvju un citu sabiedrības interešu iesaisti.

Projekta rezultāti

Projektā sagatavotā informācija un analīze sniegs pamatu, uz kuru attīstīt ķīmisko vielu pārvaldības ietvardokumentus post-2020 procesu sakarā. Sniegs ieguldījumu Latvijas ilgstspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam realizēšanā. - 1 informatīvs seminārs ar vismaz 20 dalībniekiem no iesaistām institūcijām, industrijas un sabiedrības pārstāvjiem - Izstrādāti divi dokumenti (situācijas analīze un rekomendācijas)

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM Vides aizsardzības departaments
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 8 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 040.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.