• Sākums >
  • Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole

Reģ Nr. 1-08/35/2020

Projekta mērķis

Viena no Valsts Vides dienesta darbības stratēģijā 2018. – 2020. gadam definētajām būtiskajām prioritātēm ir labas gaisa kvalitātes nodrošināšana. Ņemot vērā pieredzējušu un profesionālu darbinieku aiziešanu no darba VVD un grūtības aizpildīt vakances ar kvalificētiem darbiniekiem, atbilstoši šai stratēģijai ir nepieciešams apmācīt VVD ekspertus un inspektorus emisiju novērtēšanā un kontrolē, sagatavojot mācību materiālus un izstrādājot jaunas vadlīnijas.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas. 2. Sadarbībā ar Kompetences centru izstrādāt atbilstošu mācību saturu un sagatavot digitālos mācību līdzekļus šādām apmācību tēmām: vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju novērtēšana un kontrole, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošana un atbilstošo emisiju kontrole, vispārīgie operatora veiktā gaisa kvalitātes monitoringa principi un tehniskās iespējas. 3. Noorganizēt un novadīt VVD ekspertiem un inspektoriem divus apmācību seminārus (viena apmācību semināra ilgums – divas dienas, dalībnieki – katrā no semināriem tiek apmācīta viena ekspertu un inspektoru grupa, kuras lielums nepārsniedz 20 cilvēkus). 4. Apkopot apmācību semināru dalībnieku atsauksmes un pilnveidot mācību līdzekļus.

Projekta rezultāti

1. Izstrādātas šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances sagatavošanas vadlīnijas; 2. Sagatavoti VVD darbinieku apmācību vajadzībām atbilstoši digitāli mācību materiāli un zināšanu pārbaudes jautājumi gaisa kvalitātes pārvaldības jomā, kuri nodrošina iespēju organizēt atkārtotas apmācības pēc nepieciešamības, izmantojot VVD iekšējos resursus; 3. Noorganizēti 2 apmācību semināri; 4. Pilnveidotas 40 VVD darbinieku zināšanas un prasmes gaisa kvalitātes pārvaldībā un kontrolē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2021
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 19 522.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 522.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 521.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.