• Sākums >
  • Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”

Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”

Reģ Nr. 1-08/359/2018

Projekta mērķis

Uzlabot esošo vides stāvokli un novērst vides un cilvēku veselības apdraudējuma risku Saldus pagasta “Kalndīķos”.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 2.1.1. iepirkuma organizēšana “Publisko iepirkumu likuma” kārtībā; 2.1.2. bīstamo atkritumu savākšana un izvešana; 2.1.3. piesārņotās grunts savākšana un izvešana; 2.1.4. publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas gaitā no objekta tiks savākti un izvesti ilgstoši uzglabāti, faktiski bezsaimnieka, 73 m3 ķīmisku vielu šķidrie bīstamie atkritumi, kā arī 2018. gada vasarā šajā objektā notikušās ķīmisko vielu noplūdes avārijas seku likvidēšanas laikā savāktās 2 tonnas ar bīstamām ķīmiskām vielām piesārņota augsne. Bīstamie atkritumi tiks nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, ar kuru tiks noslēgts līgums atbilstoši “Publisko iepirkumu likuma prasībām”. Projektam beidzoties, tiks veikti sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 38 690.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 690.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 690.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.