• Sākums >
  • Katastrofas iespējamības un ietekmes risku novērtēšana vides jomā

Katastrofas iespējamības un ietekmes risku novērtēšana vides jomā

Reģ Nr. 1-08/359/2015

Projekta mērķis

Sagatavot priekšlikumus katastrofas iespējamības un ietekmes risku novērtēšanai vides jomā, lai nodrošinātu katastrofu draudu novēršanu, mazināšanu vai akceptēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē atbalstītā likumprojekta „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” prasībām (prot.34, 29§).

Projekta uzdevumi

Projekta rezultātā jāsagatavo priekšlikumi (informatīvā ziņojuma formā) par vides nozares riskiem un to pārvaldību saistībā ar citām ministrijām, lai to varētu izmantot diskusijām valdībā vai ar Iekšlietu ministriju un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu kā galvenajām atbildīgajām institūcijām šajā jomā. Lai šādu ziņojumu sagatavotu, jāveic sekojoši darbi: -jāizvērtē normatīvo aktu attīstība un tās ietekme uz vides nozares jautājumiem projekta periodā; -jābalstās uz Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes normatīvajiem aktiem un lēmumiem un Iekšlietu ministrijas un VUGD sanāksmju lēmumiem un secinājumiem; -jāpiedalās kā VARAM pārstāvim sanāksmēs par risku jautājumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iepazīties ar ierobežotas pieejamības informāciju; -jāapkopo jaunākie statistikas dati un informācija par notikušajām vides avārijām, to sekām un nodarītajiem zaudējumiem; -Jāapkopo faili par radiācijas, upju/jūras piesārņojuma, avārijām SEVESO objektos, zemestrīcēm, plūdiem. Kopā ar Ekonomikas ministriju jāizvērtē vētru riski (ietekme uz elektrolīnijām un sakaru līnijām) un Daugavas HES kaskādes hidrotehnisko būvju avārijas riski, kopā ar Zemkopības ministriju lielu meža ugunsgrēku riski. Kopā ar VUGD jāpārvērtē VARAM saistība ar citiem Latvijas risku matricē iekļautajiem riskiem. -Jāizvērtē Eiropas Savienības civilās attīstības nozares attīstība un Latvijas pārrobežu risku problēmas šajā sakarā ar Igauniju un Lietuvu, kā arī ar trešajām valstīm Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. Jāsagatavo priekšlikumi par VARAM viedokli vides risku jautājumos, kā arī par iespējamiem Civilās aizsardzības plāna papildinājumiem attiecībā uz vides riskiem vai VARAM atbildību tajā iekļautajiem riskiem. Lai izpildītu minētos darbus, projekta ietvaros jāorganizē tikšanās vai jāveic elektroniska viedokļu apmaiņa ar citām iesaistītajām ministrijām, jāiegūst informācija par Igaunijas un Lietuvas praksi, nepieciešamības gadījumā pamatojot komandējuma nepieciešamību uz šīm valstīm. Projekta gala atskaite sagatavojama latviešu valodā 5 eksemplāros un elektroniskā formātā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti tiks izmantoti VARAM darbā (ar to varēs operēt atbildīgiem VARAM ierēdņi un pārraudzībā esošo iestāžu darbinieki līdz nākamās aktualizācijas veikšanai. Līdz šim plašāks risku izvērtējums šajā jomā nav veikts, izņemot attiecībā uz SEVESO objektu radītajiem riskiem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 9 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 146.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.