• Sākums >
  • LEAN sistēmas ieviešana Valsts vides dienestā

LEAN sistēmas ieviešana Valsts vides dienestā

Reģ Nr. 1-08/358/2018

Projekta mērķis

Nodrošināt jaunu instrumentu un principu ieviešanu efektīvai procesu vadībai darbiniekiem un funkciju izpildes kvalitātes paaugstināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esošas tiešās pārvaldes iestādei – VVD, lai, apgūstot mūsdienīgu vadības sistēmu LEAN, tiktu veicināta vides aizsardzības iestādes veiktspējas stiprināšana valsts pārvaldes reformu plānā definēto uzdevumu – valsts pārvaldes kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, mazinot administratīvo slogu vienlaicīgi arī uzlabojot noteikta profila personāla kvalifikāciju un kompetences, izpildei.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir nodrošināt VVD veiktspējas stiprināšanu, kuras ietvaros tiks celta personāla kvalifikācija un kompetences. Projekta ietvaros VVD tiks apgūta specializētā mācību programma, kura paredz: 1. attīstīt darbiniekos izpratni par darbības pilnveides nozīmi un iespējām sabiedriskajā sektorā, 2. pilnveidot zināšanas un prasmes efektīva un produktīva darba procesa īstenošanā, 3. sniegt padziļinātās teorētiskās zināšanas par LEAN sistēmu un četrām tās metodēm (Asaichi, Kaizen Teian, „5 kapēc” un VACA), 4. nodrošināt mentoringa atbalstu LEAN metožu ieviešanas praksei.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks radītas jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas uz starptautiski aprobētas un plaši praktizētas metodoloģijas bāzes (LEAN) ieguvuši līdz 90 VVD darbinieku (katrs dalībnieks saņem apliecinājums par dalību mācībās ar norādi par apgūto mācību stundu skaitu un metodi), kas sekmēs konkrētus uzlabojumus VVD darba organizācijas un vadības aspektos. Paredzot, ka līdz ar LEAN metodoloģijas ieviešanu VVD 2019. gadā tiktu uzlaboti: • ne mazāk kā 5 iestādes darba procesi; • izveidota priekšlikumu un iniciatīvu (ideju) realizācijas sistēma; • izstrādāta un ieviesta KPI sistēma. Tiks izmērīts darba snieguma rezultāts pirms LEAN ieviešanas un pēc.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 66 473.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 793.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.