• Sākums >
  • SEG emisiju samazināšanas pasākumu kopas noteikšana un optimālas emisiju stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-ETS sektoram

SEG emisiju samazināšanas pasākumu kopas noteikšana un optimālas emisiju stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-ETS sektoram

Reģ Nr. 1-08/356/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt atbalstu Latvijas nacionālo ne-ETS sektora SEG emisiju prognozēšanai, atbilstoši Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju vadlīnijām un prasībām emisiju prognozēšanā, un Latvijai optimālas emisiju samazināšanas stratēģijas izstrādei 2030.gada perspektīvā un ES klimata politikas mērķu izpildes kontekstā, veicot emisiju samazināšanas pasākumu novērtēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanu, apstrādi, analīzi un novērtējumu.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumu formulējums ietver priekšnosacījumu, ka to secīga un savstarpēji mijiedarbojoša izpilde gala rezultātā nodrošinās rekomendāciju izstrādi klimata politikas īstenošanai Latvijas ne-ETS sektorā. 1. Latvijas ne-ETS sektora specifikai atbilstošu SEG emisijas samazināšanas politiku un pasākumu (PAM) identificēšana enerģētikas, transporta un lauksaimniecības sektoros; 2. Konkrētu izvēlēto tehnoloģisko un ekonomisko-fiskālo PAM novērtēšanai nepieciešamo datu un informācijas ieguve, analīze un novērtējums, izmantojot daudzveidīgus datu ieguves un analīzes avotus; 3. Konkrētu PAM raksturojuma izstrāde, iekļaujot SEG emisiju samazinošo pasākumu izmaksu un emisiju samazināšanas potenciāla novērtējumu Latvijas ne-ETS sektoram; 4. Veikt alternatīvu SEG emisiju samazinošo scenāriju optimālu stratēģiju novērtēšanu, atbilstoši dažādiem Latvijas ne-ETS sektora emisiju samazināšanas līmeņiem 2030.gadā; 5. Projekta kopsavilkuma rekomendāciju sagatavošana un projekta rezultātu prezentācija sadarbības partnerim un citiem uzaicinātām klimata politikas veidošanā iesaistītām pusēm.

Projekta rezultāti

1 projekta atskaite – ziņojums. Ziņojums ietver informāciju par priekšlikumiem, kas vērsti uz klimata politikas veidošanu Latvijas ne-ETS sektoram. Veicot projekta uzdevumu, tiks iegūti šādi rezultāti: • Pārskats par Latvijas situācijai izvēlētiem SEG emisiju samazinošiem pasākumiem ne-ETS sektoros un politikām to ieviešanai; • Apkopojums par tehnoloģisko un ekonomisko-fiskālo SEG emisiju samazinošo pasākumu īstenošanas raksturlielumiem (izmaksas, emisiju samazināšanas potenciāls); • Rezultātu pārskata ziņojums par SEG emisiju samazināšanas Latvijas ne-ETS sektorā alternatīvu scenāriju optimālu stratēģiju novērtējumu; • Pētījuma rekomendācijas par dažādu ne-ETS sektora SEG emisiju samazinošu pasākumu ekonomisko efektivitāti un potenciālu, lai veicinātu optimālu un ilgtspējīgu klimata politikas ieviešanu Latvijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 25.03.2016
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 16 139.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 139.44 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 139.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.