• Sākums >
  • Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai

Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/354/2018

Projekta mērķis

Galvenais mērķis ir veicināt Valsts vides dienestam (turpmāk tekstā – VVD) uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi vides jomā. Projektam ir izvirzīti divi apakšmērķi: - uzlabot VVD veiktspēju un stiprināt starptautisko sadarbību integrētā piesārņojuma kontrolē, atkritumu apsaimniekošanā kopumā, tai skaitā, atkritumu pārrobežu atkritumu sūtījumu jomā. - atbildīgi pildīt starptautiskās saistības, kas noteiktas Konvencijā par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizlieguma un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (turpmāk tekstā – Konvencija).

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros plānoti šādi uzdevumi: 1. Nodrošināt VVD dalību IMPEL augstākā līmeņa sanāksmē Ģenerālajā Asamblejā un nodrošināt VVD darbinieku dalību IMPEL projektos 2. Nodrošināt VVD dalību Bāzeles konvencijas pušu 13.konferencē 3. Nodrošināt VVD dalību Korespondentu sanāksmē 4. Nodrošināt dalību Latvijas valsti Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas rīkotajos pasākumos 5. Sadarbībā ar Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizāciju organizēt Austrumeiropas nacionālo iestāžu sanāksmi

Projekta rezultāti

VVD darbinieku dalība IMPEL augstākā līmeņa sanāksmē Ģenerālajā Asamblejā un dalība IMPEL projektos VVD darbinieka dalība Bāzeles konvencijas pušu 13.konferencē VVD darbinieka dalība Korespondentu sanāksmē VVD darbinieku dalība ĶIAO rīkotajos pasākumos Sadarbībā ar Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizāciju Austrumeiropas nacionālo iestāžu sanāksmes vismaz 40 dalībniekiem organizēšana Dalība starptautiskās programmās un pasākumos sniedz atbalstu kvalitatīvi pildīt Valsts vides dienestam uzticētos pienākumus, kā arī palīdz rast risinājumus problēmjautājumos.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 20.12.2019
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 14 400.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 400.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 400.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.